Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4610TCT/NV3 ngày 4/12/2002 của TCT về việc xử lý miễn thuế NK đối với thiết bị máy móc NK tại TSCĐ.

Số hiệu: 4610TCT/NV3 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 04/12/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4610 TCT/NV3
V/v Xử lý miễn thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2002

 

Kính gửi: Công ty liên doanh TNHH CHính Nhân Ba Vì

Trả lời công văn số 07 CV/CT ngày 18/11/2002 của Công ty LD TNHH Chính Nhân Ba Vì về việc miễn thuế nhập khẩu theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ: điểm 1,b, mục III, phần thứ hai Thông tư số 13/2002/TT-BTC ngày 8/3/2001 của Bộ Tài chính thì: Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được miễn thuế nhập khẩu đối với thiết bị, máy móc nhập khẩu để tạo tài sản cố định. Căn cứ vào Giấy phép đầu tư, giải trình kinh tế kỹ thuật, thiết kế kỹ thuật của từng dự án, Bộ Thương mại hoặc cơ quan được uỷ quyền xét duyệt danh mục hàng nhập khẩu miễn thuế cho từng doanh nghiệp. Trên cơ sở Danh mục hàng nhập khẩu miễn thuế, cơ quan Hải quan sẽ giải quyết miễn thuế cho từng lô hàng nhập khẩu cụ thể.

Tổng cục thuế trả lời để Công ty được biết và liên hệ trực tiếp với Bộ Thương mại, Tổng cục Hải quan để được giải quyết cụ thể./.

 

 

TL BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
KT/TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4610TCT/NV3 ngày 4/12/2002 của TCT về việc xử lý miễn thuế NK đối với thiết bị máy móc NK tại TSCĐ.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.084
DMCA.com Protection Status