Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4607/TCT-TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 06/12/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4607/TCT-TS
V/v: áp dụng giá đất thu thuế chuyển quyền và lệ phí trước bạ

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2006 

 

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 17608 CT/THDT ngày 9/11/2006 của Cục thuế thành phố Hà Nội về việc áp giá đất thu thuế chuyển quyền sử dụng đất, lệ phí trước bạ đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Công văn số 1282/TCT-TS ngày 7/4/2006 của Tổng cục Thuế trả lời Cục thuế thành phố Hà Nội về việc áp dụng giá nhà, đất để thu các Khoản thu liên quan đến đất đai đối với các hộ gia đình, cá nhân đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nội dung công văn số 17608 CT/THDT ngày 9/11/2006 của Cục thuế thành phố Hà Nội hỏi về các trường hợp nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (mới). Do vậy, không liên quan đến nội dung trả lời tại công văn số 1282/TCT-TS nêu trên.

- Công văn số 723 TC/TCT ngày 19/1/2005 của Bộ Tài chính về việc giải quyết các hồ sơ về nhà, đất tiếp nhận trước ngày 01/01/2005 cũng như hướng dẫn tại Điểm 5 công văn này là để xử lý tình huống tại thời Điểm 01/01/2005 khi bắt đầu thực hiện việc công bố giá đất hàng năm theo quy định tại Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất thi hành Luật Đất đai năm 2003; giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành có biến động lớn, và chủ yếu hướng dẫn đối với các trường hợp hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai nộp cho cơ quan tiếp nhận trước ngày 01/01/2005.

- Các trường hợp nêu tại công văn số 17608 CT/THDT nêu trên là hồ sơ nộp từ ngày 01/01/2005 trở đi, đề nghị thực hiện theo quy định hiện hành: Giá đất tính thuế chuyển quyền sử dụng đất, lệ phí trước bạ là giá tại thời Điểm kê khai nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất và lệ phí trước bạ, áp dụng đối với hồ sơ hợp lệ đủ Điều kiện theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế thành phố Hà Nội biết và thực hiện./.

 

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4607/TCT-TS ngày 06/12/2006 của Tổng cục Thuế về việc áp dụng giá đất thu thuế chuyển quyền và lệ phí trước bạ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.368

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.46.172
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!