Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 46/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc Trả lời câu hỏi đối thoại

Số hiệu: 46/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 03/01/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 46/TCT-PCCS
V/v: Trả lời câu hỏi đối thoại

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh An Giang

Căn cứ đề nghị giải đáp vướng mắc về hóa đơn, chứng từ tại hội nghị đối thoại với doanh nghiệp của Cục thuế tỉnh An Giang; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Câu 1: Mua các vật liệu sửa chữa nhỏ (dây buộc, đinh…) không có hóa đơn, chứng từ và tiền thuê nhân công cao nhưng đến khi quyết toán thuế không được chấp nhận đúng giá trị thực tế?

Trả lời:

1/ Tại điểm 1.4.b, mục VI, phần B Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành về in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn quy định: "Đối với tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh kê khai nộp thuế, các đơn vị thụ hưởng tiền từ ngân sách nhà nước, các đơn vị thực hiện dự án và các khoản chi khác, cần phải hạch toán kế toán thì khi mua hàng hóa có giá trị dưới mức quy định không bắt buộc phải lập hóa đơn vẫn phải yêu cầu người bán lập và giao hóa đơn theo đúng quy định để làm cơ sở kê khai tính thuế, thanh toán tiền theo quy định".

Căn cứ quy định nêu trên nếu doanh nghiệp thuộc diện nộp thuế theo phương pháp kê khai thì khi mua hàng hóa nhỏ lẻ vẫn phải yêu cầu bên bán lập hóa đơn làm căn cứ kê khai tính thuế.

Trường hợp mua hàng hóa đã qua sử dụng của cá nhân không kinh doanh thì được lập bảng kê mua hàng theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 94/2003/TTLT-BTC-BTM-BCA ngày 8/10/2003 hướng dẫn chế độ sử dụng hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa lưu thông trên thị trường.

2/ Tại điểm 3.1.b Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành về thuế TNDN quy định: "Đối với cơ sở kinh doanh khác: Chi phí tiền lương phải trả cho người lao động căn cứ vào hợp đồng lao động hoặc thỏa ước lao động tập thể".

Trường hợp doanh nghiệp thuê lao động mà không có hợp đồng lao động thì chi phí tiền lương được tính vào chi phí hợp lý được ấn định theo mức tiền ……

Câu 2: Hóa đơn đầu vào ghi giá thấp hơn giá thanh toán và bảng giá tính thuế trước bạ xe gắn máy chưa phù hợp với thực tế thị trường của từng chủng loại xe?

Trả lời: Tại điểm 1.11, mục VI, phần B Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành về in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn quy định: "Đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh kê khai nộp thuế, đơn vị thụ hưởng tiền từ ngân sách nhà nước… phải nhận hóa đơn và kiểm tra nội dung ghi trên hóa đơn, ký, ghi rõ họ tên người mua hàng, từ chối không nhận hóa đơn ghi sai các chỉ tiêu, ghi chênh lệch với số tiền thực tế thanh toán".

Căn cứ quy định nêu trên thì doanh nghiệp khi mua xe gắn máy phải yêu cầu bên bán lập hóa đơn đúng với giá thanh toán, từ chối không nhận hóa đơn thấp hơn giá thực thanh toán. Hóa đơn chênh lệch với giá thực tế thanh toán là hóa đơn bất hợp pháp và không được sử dụng làm căn cứ tính thuế.

Câu 3: Về mua hóa đơn: Nếu chủ doanh nghiệp trực tiếp đi mua hóa đơn đề nghị khỏi viết giấy giới thiệu.

Trả lời: Tại điểm 1.2 Thông tư số 99/2003/TT-BTC ngày 23/10/2003 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành về in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn quy định: "Thủ tục mua hóa đơn các lần tiếp theo: - Đối với tổ chức kinh doanh: Giấy giới thiệu của tổ chức kinh doanh do người đại diện có thẩm quyền ký, trên giấy giới thiệu phải ghi rõ họ tên, chức vụ, số chứng minh thư nhân dân của người được tổ chức kinh doanh cử đi mua hóa đơn, số lượng hóa đơn xin mua".

Trường hợp chủ doanh nghiệp trực tiếp đi mua hóa đơn thì vẫn phải có giấy giới thiệu của người đại diện có thẩm quyền của doanh nghiệp cử đi mua hóa đơn theo quy định.

 


 Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, TTHT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 46/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc Trả lời câu hỏi đối thoại

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.472
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.6