Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4596 TCT/NV5 ngày 03/12/2002 của Bộ Tài chính-Tổng Cục thuế về việc dăng ký chuyển lỗ

Số hiệu: 4596TCT/NV5 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 03/12/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4596 TCT/NV5
V/v đăng ký chuyển lỗ

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2002

 

Kính gửi: Công ty TNHH Boramtex Việt nam

Trả lời văn thư đề ngày 14/11/2002 của công ty TNHH Boramtex Việt nam về việc đăng ký chuyển lỗ. Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm 3, Mục I, Thông tư số 13/2002/TT-BTC ngày 08/03/2002 của Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện quy định vè thuế đối với các hình thức đầu tư theo Luật đầu tư nước ngoại tại Việt nam thì trong phạm vi 15 ngày kể khi lập báo cáo quyết toán thuế và xác định được số lỗ phát sinh của năm tài chính đó, doanh nghiệp chủ động đăng ký với cơ quan thuế kế hoạch chuyển lỗ của năm tài chính đó, để trừ vào thu nhập chịu thuế của các năm tiếp theo (trong phạm vi 5 nam, kể từ năm tiếp theo năm phát sinh lỗ) và thực hiện thời gian chuyển lỗ đã đăng ký.

Căn cứ vào quy định, trên đối với số lỗ năm 2000 của Công ty TNHH Boramtex Việt nam, nếu thực sự công ty đăng ký chuyển lỗ chậm là lý do khách quan. Công ty chưa năm được kịp thời quy định việc đăng ký chuyển lỗ tại Thông tư 13/2002/TT-BTC thì đề nghị cục thuế tỉnh Đồng Nai cho phép Công ty được chuyển toàn bộ số lỗ của năm 2000 vào năm tài chính 2005 như đã đăng ký tại công văn số 308CT-NTNN của Công ty và phải thực hiện đúng thời gian chuyển lỗ đăng ký.

Tổng cục thuế trả lời để Công ty TNHH Boramtex Việt Nam biết và liên hệ với Cục thuế tỉnh Đồng Nai để được hướng dẫn cụ thể./.

 

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4596 TCT/NV5 ngày 03/12/2002 của Bộ Tài chính-Tổng Cục thuế về việc dăng ký chuyển lỗ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.020
DMCA.com Protection Status