Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4595/BTC-TCT của Bộ Tài chính về việc giảm tiền thuê đất trong trường hợp nộp trước tiền thuê đất một lần cho nhiều năm ngay trong năm đầu tiên

Số hiệu: 4595/BTC-TCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 06/04/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4595/BTC-TCT
V/v: giảm tiền thuê đất nộp  01 lần cho nhiều năm

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục thuế các tỉnh, thành phố Trực Thuộc TW

 

Bộ Tài chính nhận được công văn số 1590/CT-ĐTNN ngày 30/12/2005 của Cục Thuế thành phố Hải Phòng phản ánh vướng mắc về việc giảm tiền thuê đất trong trường hợp nộp trước tiền thuê đất một lần cho nhiều năm ngay trong năm đầu tiên, trước ngày Thông tư số 120/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính có hiệu lực thi hành (ngày 15/02/2006), Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện như sau:

Theo quy định tại Mục III, Phần C Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước thì:

- Kể từ ngày 15/02/2006 (ngày Thông tư số 120/2005/TT-BTC nêu trên có hiệu lực thi hành), trường hợp doanh nghiệp nộp trước tiền thuê đất 01 lần cho nhiều năm ngay trong năm đầu không thuộc đối tượng được giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP của Chính phủ;

- Đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, trước ngày 15/02/2006 đã nộp trước tiền thuê đất một lần cho nhiều năm ngay trong năm đầu thì vẫn áp dụng theo quy định tại Điểm 6, Điều 8 Bản quy định về tiền thuê đất, mặt nước, mặt biển áp dụng đối với các hình thức đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Ban hành kèm theo Quyết định 189/2000/QĐ-BTC ngày 24/11/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính thông báo để Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW biết và thực hiện./.

 

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG 
Trương Chí Trung

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4595/BTC-TCT của Bộ Tài chính về việc giảm tiền thuê đất trong trường hợp nộp trước tiền thuê đất một lần cho nhiều năm ngay trong năm đầu tiên

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.210
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.227.250