Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 459/TCT-TVQT của Tổng Cục Thuế về việc sử dụng hóa đơn bán ấn chỉ

Số hiệu: 459/TCT-TVQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 07/02/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 459/TCT-TVQT
V/v: Sử dụng hóa đơn bán ấn chỉ

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục thuế tỉnh Bình Thuận 

Trả lời công văn số 1077TC/AC ngày 19/12/2005 của Cục Thuế tỉnh Bình Thuận về việc sử dụng hóa đơn bán ấn chỉ; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tổng cục Thuế đã có công văn số 4538/TCT-TVQT ngày 14/12/2005 về việc thông báo mẫu hóa đơn bán ấn chỉ in từ mạng máy tính, đề nghị Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận thực hiện đúng việc in, sử dụng hóa đơn bán ấn chỉ theo công văn số 4538/TCT-TVQT.

Sau khi chương trình quản lý ấn chỉ trên mạng máy tính được triển khai toàn diện tại tất cả các Chi cục Thuế, Tổng cục sẽ sửa phần mềm ứng dụng chương trình quản lý ấn chỉ trên mạng máy tính để triển khai việc in hóa đơn bản ấn chỉ từ máy tính trên khổ giấy A4.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Ninh Thuận biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Đại diện TCT tại TP.HCM
- Lưu: VT, TVQT (AC)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 459/TCT-TVQT của Tổng Cục Thuế về việc sử dụng hóa đơn bán ấn chỉ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.484
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.245.126