Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4561/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xin gia hạn thời gian nộp thuế

Số hiệu: 4561/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 28/09/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4561/TCHQ-KTTT
V/v: gia hạn thời gian nộp thuế  

Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2006 

 

Kính gửi:

Công ty TNHH phát triển KĐT nam thăng long  
(Nhà số 9, dãy G6, dự án KĐT Nam Thăng Long, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội)

 

Trả lời công văn số CV-LD276/2006 ngày 28/8/2006 của Công ty TNHH phát triển khu đô thị Nam Thăng Long về việc xin gia hạn thời gian nộp thuế. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Công ty TNHH phát triển khu đô thị Nam Thăng Long hiện có nợ thuế quá hạn của lô hàng cáp điện các loại thuộc tờ khai số 18/NDT ngày 14/7/2006 số tiền 4.567 triệu đồng tại Cục Hải quan Hà Nội. Đây là, số nợ do điều chỉnh tăng thuế theo quyết định điều chỉnh số 166/QĐĐC ngày 8/8/2006 của Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội với thời hạn nộp thuế trong vòng 10  ngày kể từ ngày 8/8/2006.

Căn cứ mục IV phần G Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thì: thời gian nộp số tiền thuế, tiền phạt (nếu có) cần phải dài hơn 10 ngày thì đối tượng nộp thuế phải đăng ký kế hoạch trả tiền thuế, tiền phạt (nếu có) và đồng thời phải có tổ chức tín dụng hoặc tổ chức khác hoạt động theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng bảo lãnh về số tiền thuế, tiền phạt (nếu có). Trong thời gian nộp chậm số tiền thuế, tiền phạt (nếu có) thì đối tượng nộp thuế mỗi ngày nộp chậm còn phải nộp bằng 0,1% số tiền chậm nộp.

Vì vậy, đề nghị Công ty liên hệ với Cục Hải quan Hà Nội, nơi Công ty có nợ thuế để được giải quyết theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH phát triển khu đô thị Nam Thăng Long được biết./.Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan Hà Nội;
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4561/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xin gia hạn thời gian nộp thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.684
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.172.213