Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4547/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 04/12/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4547/TCT-PCCS
V/v: chuyển lỗ

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2006

Kính gửi: Cục thuế Tp. Hà Nội

Trả lời công văn số 14829/CT-ĐTNN ngày 19/9/2006 của Cục thuế TP. Hà Nội về việc Chi nhánh chuyển lỗ cho Công ty là đơn vị cấp trên, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo Quyết định số 614/QĐ-BTP ngày 13/2/2006 và Giấy phép số 19/TP/GP ngày 13/2/2006 của Bộ Tư pháp thì Công ty Luật Johnson Stokes & Master Việt Nam được thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ Chi nhánh Luật Johnson Stokes & Master Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh. Chi nhánh Johnson Stokes & Master tại Hà Nội trước đây thuộc Công ty Johnson Stokes & Master Hồng Kông nay được sáp nhập vào Công ty Luật Johnson Stokes & Master Việt Nam. Theo công văn xác nhận số 2352/BTP-BTTP ngày 25/7/2006 của Bộ Tư pháp thì: “Công ty Luật Johnson Stokes & Master (Việt Nam) và Chi nhánh tại Hà Nội của Công ty Luật Johnson Stokes & Master (Việt Nam) có trách nhiệm tiếp nhận mọi quyền và nghĩa vụ của các Chi nhánh Johnson Stokes & Master tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh trước đây, trong đó có nghĩa vụ thuế và tài chính”. Căn cứ nêu trên thì Công ty Luật Johnson Stokes & Master (Việt Nam) là đơn vị mới thành lập phải tiếp nhận nghĩa vụ thuế và tài chính của Chi nhánh Johnson Stokes & Master tại Hà Nội trước đây. Như vậy, Chi nhánh Johnson Stokes & Master tại Hà Nội được chuyển lỗ cho Công ty Luật Johnson Stokes & Master (Việt Nam). Thời gian chuyển lỗ không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ theo hướng dẫn tại Điểm 8 Mục III phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế TP. Hà Nội biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Công ty Luật JS & M (VN);
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4547/TCT-PCCS ngày 04/12/2006 của Tổng cục Thuế về việc chuyển lỗ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.820

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.194.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!