Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 453/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc Hoàn thuế giá trị gia tăng

Số hiệu: 453/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 24/01/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 453/TCT-PCCS
V/v: Hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 12545/CT-Ttral-Đ1 ngày 07/12/2006 của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hướng dẫn về giá bán làm căn cứ xem xét giải quyết việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) cho Công ty TNHH nông sản Vĩnh Phát, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tiếp theo các công văn số 3087/TCT-PCCS ngày 23/8/2006 và công văn số 4171/TCT-PCCS ngày 10/11/2006 của Tổng cục Thuế gửi Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh, Tổng cục Thuế hướng dẫn bổ sung về thủ tục hồ sơ hoàn thuế GTGT đối với gạo của Công ty TNHH nông sản Vĩnh Phát xuất khẩu ủy thác qua tổng công ty Lương thực Miền Nam và Công ty Lương thực Long An.

- Đối với bảng kê: Công ty TNHH nông sản Vĩnh Phát thực hiện lập bảng kê về số lượng và giá trị cho từng lô gạo thực tế đã xuất khẩu theo đúng hướng dẫn tại công văn số 3087/TCT-PCCS ngày 23/8/2006 của Tổng cục Thuế.

- Đối với giá bán: Trường hợp của Công ty TNHH nông sản Vĩnh Phát ủy thác xuất khẩu gạo qua Tổng công ty lương thực Miền Nam và Công ty lương thực Long An, do đó giá bán làm căn cứ xem xét giải quyết việc hoàn thuế GTGT là giá ghi trên hóa đơn do Công ty xuất cho Tổng công ty lương thực Miền Nam và Công ty lương thực Long An theo mức giá FOB do Bộ Thương mại thông báo cho Hiệp hội lương thực Việt Nam và các Tổng công ty.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH nông sản Vĩnh Phát;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 453/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc Hoàn thuế giá trị gia tăng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.293
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.48.40