Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 452TCT/NV6 ngày 27/01/2003 của Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính về việc xử lý chênh lệch tỷ giá khi quyết toán thuế đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh

Số hiệu: 452TCT/NV6 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 27/01/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 452TCT/NV6
V/v xử lý chênh lệch tỷ giá khi quyết toán thuế đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh

Hà Nội, ngày 27 tháng 1 năm 2003

 

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 11234/CT-TTr-Đ5 ngày 30/12/2002 của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh về chênh lệch tỷ giá, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy  định tại Điểm 1.2, Mục II, Thông tư số 44/TT-TCDN ngày 7/8/1997 của Bộ Tài chính thì: Thời kỳ doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Trường hợp chênh lệch tỷ giá tăng tính vào thu nhập tài chính trong kỳ.

- Trường hợp chênh lệch tỷ giá giảm tính vào chi phí tài chính trong kỳ.

Sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính, Tổng cục thuế đã có công văn số 4452 TCT/NV6 ngày 24/8/1999 đồng ý để doanh nghiệp ngoài quốc doanh vận dụng thực hiện theo các quy định của Thông tư số 44 nêu trên.

Căn cứ quy định tại Điểm 1, Thông tư số 77/1998/TT-BTC ngày 6/6/1998 của Bộ Tài chính thì: Các doanh nghiệp có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ được quy đổi ra “Đồng” Việt Nam theo tỷ giá mua vào, bán ra thực tế bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm có  nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

Căn cứ quy định tại Điểm 2.4, Mục II, Thông tư số 101/2000/TT-BTC ngày 17/10/2000 và Thông tư số 38/2001/TT-BTC ngày 5/6/2001 của Bộ Tài chính thì: Chênh lệch tỷ giá là chênh lệch giữa tỷ giá ghi sổ kế toán với tỷ giá quy đổi tại thời điểm điều chỉnh của cùng một loại ngoại tệ.

Theo các quy định nêu trên và các công văn hướng dẫn quyết toán thuế của Tổng cục thuế thì trường hợp trong năm tài chính, trên sổ sách kế toán và báo cáo tài chính, đơn vị không xác định chênh lệch tỷ giá theo đúng quy định, sẽ không được tính vào chi phí hoặc thu nhập khi quyết toán thuế.

Tổng cục thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện./.

 

K/T. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 452TCT/NV6 ngày 27/01/2003 của Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính về việc xử lý chênh lệch tỷ giá khi quyết toán thuế đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.139

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.224.224