Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4494 TCT/NV5 ngày 18/12/2003 của Tổng cục Thuế về việc hạch toán chi phí và khấu trừ thuế GTGT đầu vào

Số hiệu: 4494TCT/NV5 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 18/12/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4494 TCT/NV5
V/v hạch toán chi phí và khấu từ thuế GTGT đầu vào

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2003

 

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hải phòng

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1065/CT-ĐTNN đề ngày 16 tháng 10 năm 2003 của Cục thuế thành phố Hải Phòng hỏi về việc hạch toán chi phí và khấu từ thuế giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào của Công ty năng lượng Bình An (Công ty Bình An). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại Điểm 3 b, Mục I, Phần thứ hai Thông tư số 89/1999/TT-BTC ngày 16 tháng 7 năm 1999 của Bộ Tài chính; Điểm 3b, Mục I, Phần thứ hai Thông tư số 13/2001/TT-BTC ngày 8 tháng 3 năm 2001 của Bộ Tài chính, tất cả các Khoản chi của doanh nghiệp đều phải có chứng từ hợp lệ, bất kỳ khoản chi nào không có chứng từ hoặc chứng từ không hợp lệ đều không được tính vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Căn cứ quy định trên, Căn cứ Giấy phép điều chỉnh số 1469/GPĐC3-HP ngày 4 tháng 9 năm 2003 của UBND thành phố Hải phòng chuẩn y việc bổ sung tăng vốn pháp định của Công ty Bình An, trong đó bên Việt Nam góp bổ sung vốn pháp định bừng giá trị quyền sử dụng 2.301,2 m2 đất tại Thị trấn An Dương (tính từ thời điểm tháng 10/2000), đối với các khoản chi liên quan đến việc đền bù giải phóng mặt bằng và xây dựng nhà xưởng, tường rào trên khu đất nói trên trong năm 2000, nếu Công ty Bình An có đầy đủ hợp đồng xây dựng, hoá đơn, chứng từ chứng minh các khoản chi này theo quy định, các chứng từ đều đứng tên Công ty Bình An, Công ty đã kê khai khấu từ thuế GTGT theo đúng thời hạn quy định tại Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Bộ Tài chính thì Công ty Bình An được khấu từ thuế GTGT đầu vào tương ứng liên quan đến chi phí đền bù, xây dựng nói trên.

Toàn bộ chi phí đầu tư, xây dựng trên diện tích đất tại thị trấn An Dương được xác định là khoản chi phí tạo tài sản cố định. Công ty Bình An phải đăng ký và trích khấu hao theo quy định tại Quyết định ố 166/1999/QĐ/BTC ngày 30 tháng 12 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế thành phố Hải phòng biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4494 TCT/NV5 ngày 18/12/2003 của Tổng cục Thuế về việc hạch toán chi phí và khấu trừ thuế GTGT đầu vào

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.042
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.76.35