Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4490 TCT/NV6 ngày 18/12/2003 của Tổng cục Thuế về việc thuế suất thuế GTGT mặt hàng máy định vị, máy dò cá, la bàn dùng cho tàu đánh cá

Số hiệu: 4490TCT/NV6 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 18/12/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4490 TCT/NV6
V/v thuế suất thuế GTGT mặt hàng máy định vị, máy dò cá, la bàn dùng cho tàu đánh cá

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2003

 

Kính gửi:

Công ty TNHH điện tử viễn thông Hải Đăng
(16A/A1E đường 3/2, Phường 12, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 73/CV/03 ngày 18 tháng 11 năm 2003 của Công ty hỏi về thuế suất thuế GTGT mặt hàng máy định vị, máy dò cá, la bàn dùng cho tàu đánh cá, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Biểu thuế suất thuế giá trị gia tăng theo danh mục hàng hoá nhập khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 84/2003/TT-BTC ngày 28 tháng 8 năm 2003 của Bộ Tài chính thì: Mặt hàng máy định vị, máy dò cá, la bàn dùng cho tàu đánh cá thuộc thiết bị hàng hải thuộc nhóm mã hàng 9014 áp dụng thuế suất thuế GTGT 10% (mười phần trăm).

Công văn số 6302 TC/TCT ngày 06 tháng 7 năm 2001 của Bộ Tài chính trả lời Bộ Thủy sản về thuế suất thuế GTGT các mặt hàng nói trên là căn cứ Phụ lục số 4 “Biểu thuế suất thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hoá nhập khẩu” ban hành kèm theo Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng.

Thông tư số 84/2003 TT-BTC ngày 28 tháng 8 năm 2003 của Bộ Tài chính nói trên có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 9 năm 2003 đã thay thế cho Phụ lục số 4 “Biểu thuế suất thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hoá nhập khẩu” ban hành kèm theo Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Bộ Tài chính nói trên. Do đó công văn số 6302 TC/TCT ngày 06 tháng 7 năm 2001 của Bộ Tài chính không có hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư số 84/003/TT-BTC có hiệu lực thi hành.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH điện tử viễn thông Hải Đăng được biết và thực hiện.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4490 TCT/NV6 ngày 18/12/2003 của Tổng cục Thuế về việc thuế suất thuế GTGT mặt hàng máy định vị, máy dò cá, la bàn dùng cho tàu đánh cá

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.129
DMCA.com Protection Status

IP: 54.163.20.123