Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 449/TCT/CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 23/01/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 449/TCT/CS

Hà Nội, ngày 23 tháng 1 năm 2002

CÔNG VĂN

CỦA TỔNG CỤC THUẾ - BỘ TÀI CHÍNH SỐ 449 TCT/CS NGÀY 23 THÁNG 01 NĂM 2002 VỀ VIỆC HOÀN THUẾ GTGT DỰ ÁN TRỒNG RỪNG VỐN VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI.

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Quảng Binh

Trả lời công văn số 1436 CT/TQDI ngày 12/12/2001 của Cục Thuế tỉnh Quảng Bình hỏi về việc hoàn thuế giá trị gia tăng của dự án trồng rừng từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ban quản lý dự án trồng rừng sử dụng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Cộng hoà Liên bang Đức theo Quyết định số 435/TTg ngày 16/6/1997 của Thủ tướng Chính phủ từ năm 1997 đến năm 2001. Đến năm 2001 dự án đã thực hiện xong, nhưng Ban quản lý dự án không đăng ký mã số thuế với Cục Thuế địa phương nơi đóng trụ sở chính theo hướng dẫn tại Thông tư số 79/1998/TT-BTC ngày 12/6/1998 của Bộ Tài chính; không lập hồ sơ hoàn thuế theo hướng dẫn tại điểm 3, Mục II, Phần D Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000của Bộ Tài chính đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng của hàng hoá, dịch vụ mua vào dùng cho dự án; không quyết toán thuế giá trị gia tăng với Cục Thuế địa phương khi kết thúc dự án theo hướng dẫn tại Mục IV, Phần C Thông tư số 122/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính; Vì vậy không có căn cứ để hoàn thuế giá trị gia tăng của hàng hoá, dịch vụ mua vào thực hiện dự án.

Trường hợp dự án đã được Ngân sách cấp vốn đối ứng để nộp thuế hoặc trong giá thầu được duyệt đã có thuế giá trị gia tăng, thì Ban quản lý dự án phải sử dụng vốn đối ứng đã được cấp để thanh toán thuế giá trị gia tăng và không được hoàn thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế biết và thực hiện.

Phạm Văn Huyến

(Đã ký)

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 449/TCT/CS ngày 23/01/2002 của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế giá trị gia tăng dự án trồng rừng vốn viện trợ không hoàn lại

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.371

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.180.174
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!