Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4489 TCT/NV7 ngày 18/12/2003 của Tổng cục Thuế về việc trả lời chính sách thu tiền sử dụng đất

Số hiệu: 4489TCT/NV7 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 18/12/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4489 TCT/NV7
V/v trả lời chính sách thu tiền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2003

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Long an

Trả lời công văn số 1285/CT.NV ngày 24 tháng 11 năm 2003 của Cục thuế tỉnh Long An về vướng mắc trong chính sách thu tiền sử dụng đất; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 2.2, Mục II, Phần B, Thông tư số 115/2000/TT-BTC ngày 11 tháng 12 năm 2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 38/2000/NĐ-CP ngày 23 thán 8 năm 2000 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất quy định: “Hộ gia đình, cá nhân có quyền sử dụng đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản, đất làm muối, đất chuyên dùng khác. Khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng sang đất ở thì phải nộp 40% tiền sử dụng đất đối với diện tích đất trong hạn mức đất ở. Trường hợp nếu bắt buộc phải chuyển mục đích vượt hạn mức đất ở và được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép thì phần vượt này phải nộp 100% tiền sử dụng đất”.

Căn cứ quy định trên, trường hợp hộ gia đình, cá nhân không có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Long an (chủ yếu hộ khẩu ở thành phố Hồ Chí Minh) nếu có quyền sử dụng đất sản xuất nông nghiệp tỉnh Long An, xin chuyển mục đích từ đất sản xuất nông nghiệp sang làm đất ở (đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép) thì phải nộp 40% tiền sử dụng đất đối với diện tích đất trong hạn mức đất ở. Hạn mức đất ở của hộ gia đình căn cứ vào hạn mức đất ở do UBND tỉnh quy định. Trường hợp người sử dụng đất có hộ khẩu ở thành phố Hồ Chí Minh thì phải yêu cầu có đơn và xác nhận của UBND xã, phường thị trấn nơi cư trú về diện tích đất ở đang sử dụng và đã được xét miễn, giảm tiền sử dụng đất chưa; Sau đó gửi cho UBND xã, phường nơi có đất ở được phép chuyển mục đích sử dụng tại tỉnh Long an để làm cơ sở xem xét hạn mức đất ở được xét miễn, giảm tiền sử dụng đất.

Tổng cục thuế đề nghị Cục thuế tỉnh Long An phối hợp với các ngành có liên quan thực hiện chính sách thu tiền sử dụng đất theo đúng quy định của Pháp luật.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4489 TCT/NV7 ngày 18/12/2003 của Tổng cục Thuế về việc trả lời chính sách thu tiền sử dụng đất

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.047
DMCA.com Protection Status

IP: 54.163.20.123