Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4431/TCT-TNCN về việc khấu trừ, nộp thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 4431/TCT-TNCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 29/10/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4431/TCT-TNCN
V/v khấu trừ, nộp thuế thu nhập cá nhân.

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2009

 

Kính gửi:

Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam
(Địa chỉ: tầng 8, Tòa tháp VIT, 519 Kim Mã, Q. Ba Đình, Hà Nội)

 

Trả lời công văn số 5326/2009/CV-TGĐ2 ngày 28/9/2009 của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank) về việc đăng ký tạm khấu trừ và nộp thuế thu nhập cá nhân cho toàn thể cán bộ nhân viên tại Cục thuế thành phố Hà Nội, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ tại tiết 1.2.1 và 2.1.4 điểm 1, mục II, phần D Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân quy định: “Việc khấu trừ đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công được thực hiện hàng tháng. Cơ quan trả thu nhập căn cứ vào tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công thực trả cho người lao động, thực hiện tạm giảm trừ gia cảnh cho đối tượng nộp thuế, người phụ thuộc theo đăng ký của đối tượng nộp thuế. Trên cơ sở thu nhập còn lại và biểu thuế lũy tiến từng phần, cơ quan trả tính thuế và khấu trừ số thuế đã tính để nộp ngân sách nhà nước” và “Đối với đơn vị trả thu nhập là tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh: nộp hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh”.

Theo quy định nêu trên, trường hợp Maritime Bank triển khai chương trình chi trả lương tập trung cho toàn bộ cán bộ nhân viên tại Trụ sở chính tại thành phố Hà Nội thì Trụ sở chính sẽ thực hiện tạm giảm trừ gia cảnh và khấu trừ thuế cho cán bộ nhân viên. Trụ sở chính của Maritime Bank có trách nhiệm khai thuế và nộp tờ khai thuế cho Cục thuế thành phố Hà Nội theo quy định hiện hành.

Tổng cục Thuế trả lời để Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam biết và liên hệ với Cục thuế thành phố Hà Nội để thống nhất thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế các tỉnh, TP trực thuộc TW.
- Vụ Pháp chế;
- Ban Pháp chế;
- Lưu: VT, TNCN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4431/TCT-TNCN về việc khấu trừ, nộp thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.081
DMCA.com Protection Status

IP: 54.163.42.154