Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 443/TCT-ĐTNN của Tổng Cục Thuế về việc kê khai, khấu trừ thuế GTGT đối với các hóa đơn kê khai trễ hạn

Số hiệu: 443/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 26/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 443/TCT-ĐTNN
V/v: Khấu trừ thuế GTGT đầu vào

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục thuế tỉnh Đồng Nai

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 001.05/ACC.TV ngày 14/12/2005 của Công ty hữu hạn Technopia Việt Nam (bản photocopy đính kèm) về việc kê khai, khấu trừ thuế GTGT đối với các hóa đơn kê khai trễ hạn. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ngày 10/1/2006, Bộ Tài chính đã có công văn số 340 BTC/TCT về việc khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với các hóa đơn GTGT quá 3 tháng.

Tại công văn số 340 BTC/TCT nêu trên, Bộ Tài chính đã đề nghị đối với những trường hợp này, các Cục thuế kiểm tra xem xét cụ thể và có văn bản báo cáo Bộ Tài chính để tổng hợp xử lý.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Đồng Nai được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty HH Technopia VN;
- Lưu: VT, Ban ĐTNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 443/TCT-ĐTNN của Tổng Cục Thuế về việc kê khai, khấu trừ thuế GTGT đối với các hóa đơn kê khai trễ hạn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.305
DMCA.com Protection Status

IP: 18.208.159.25