Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 441/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc hoàn trả tiền thuế chủ quyền sử dụng đất, lệ phí trước bạ nhà, đất

Số hiệu: 441/TCT-TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 23/01/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 441/TCT-TS
V/v: hoàn trả tiền thuế CQSDĐ, lệ phí trước bạ nhà, đất

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa

Trả lời công văn số 2491/CT-THDT ngày 03/11/2006 của Cục thuế tỉnh Khánh Hòa về việc xử lý tiền thuế chuyển quyền sử dụng đất, lệ phí trước bạ đã thu khi thu hồi nhà đất do có vi phạm pháp luật, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 24 Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất quy định: "Cơ quan thuế phải trả lại tiền thuế, tiền phạt thu không đúng, trả tiền bồi thường nếu có trong 15 ngày (mười lăm ngày), kể từ ngày nhận được quyết định xử lý".

Tại điểm 2(d) I, Phần V Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ quy định: "d) Đối với khoản lệ phí trước bạ, tiền phạt thu không đúng quy định đã được tập trung vào ngân sách nhà nước thì cơ quan Thuế có trách nhiệm đề nghị cơ quan Tài chính ra lệnh hoàn trả;…".

Căn cứ quy định của pháp luật về thuế chuyển quyền sử dụng đất, lệ phí trước bạ và quy định đã nêu trên, trường hợp ông bà Đoàn Xuân Toàn và Đoàn Thị Xuân Thủy nhận chuyển nhượng quyền sử dụng thửa đất có nhà ở tại số 81 Phân Bội Châu, phường Vạn Thanh, thành phố Nha Trang từ bà Trần Thị Nhàn, ông bà Toàn - Thủy đã nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất và lệ phí trước bạ nhà ở và quyền sử dụng đất ở. Nay cơ quan nhà nước có thẩm quyền có quyết định xác định giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất nêu trên là không hợp pháp và việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở căn nhà số 81 Phan Bội Châu là trái pháp luật và phải thu hồi thì đề nghị cơ quan Thuế hoàn trả tiền thuế chuyển quyền sử dụng đất và lệ phí trước bạ nhà, đất (đã thực thu vào ngân sách nhà nước) cho người nộp theo quy định. Việc bồi thường (nếu có) thuộc trách nhiệm của người/cơ quan có thẩm quyền, xác nhận các loại giấy tờ có liên quan theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Khánh Hòa biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, CST;
- Lưu: VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 441/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc hoàn trả tiền thuế chủ quyền sử dụng đất, lệ phí trước bạ nhà, đất

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.333
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.6