Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4403/TCT-CS về việc chính sách thuế giá trị gia tăng đối với Trung tâm quản lý dự án và tư vấn xây dựng Bình Thuận do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 4403/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 26/10/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 4403/TCT-CS
V/v: chính sách thuế GTGT đối với các hoạt động của Trung tâm QLDA và tư vấn xây dựng

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2007

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bình Thuận.

 

Trả lời công văn số 1254/CT-KTr ngày 12/7/2007 của Cục thuế tỉnh Bình Thuận về việc chính sách thuế GTGT đối với Trung tâm QLDA và tư vấn xây dựng Bình Thuận, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Trung tâm QLDA và tư vấn xây dựng là đơn vị sự nghiệp có thu thực hiện nhiệm vụ quản lý điều hành dự án các công trình do UBND tỉnh, Sở Xây dựng và các Sở, ban ngành khác uỷ thác, các khoản thu từ quản lý dự án do Kho bạc nhà nước chi trả thì Trung tâm không phải kê khai và nộp thuế GTGT.

Trường hợp Trung tâm thực hiện các dịch vụ tư vấn xây dựng theo hợp đồng với các chủ đầu tư thì doanh thu từ hoạt động này phải kê khai và nộp thuế GTGT theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Bình Thuận biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS(3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4403/TCT-CS về việc chính sách thuế giá trị gia tăng đối với Trung tâm quản lý dự án và tư vấn xây dựng Bình Thuận do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.826
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.245.76