Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4399TCT/NV7 ngày 19/11/2002 của Bộ Tài chính-Tổng cục thuế về việc nộp thuế GTGT của Công ty Cổ phần đường Biên Hoà

Số hiệu: 4399TCT/NV7 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 19/11/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4399TCT/NV7
V/v: Nộp thuế GTGT của Công ty cố phần đường Biên Hoà

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2002

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh

Trả lời công văn số 397/UB ngày 28/10/2002 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đề nghị cho Công ty cổ phần đường Biên Hoà nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) tại Tây Ninh, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ qui định tại Điểm 5,7 - Mục IV - Phần B - Thông tư  số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính: trường hợp Công ty cổ phần đường Biên Hoà sản xuất đường thô tại Tây Ninh sau đó chuyển đường thô về sản xuất đường tinh luyện tại Đồng Nai; Công ty có thể lựa chọn cách kê khai và sử dụng hoá đơn GTGT để làm căn cứ thanh toán thuế GTGT ở từng đơn vị, từng khâu độc lập với nhau ở Tây Ninh và Đồng Nai hoặc Công ty có thể nộp thuế GTGT tập trung tại nơi Công ty đóng trụ sở chính ở Đồng Nai.

Đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh chỉ đạo Cục thuế tỉnh Tây Ninh làm việc với Công ty cổ phần đường Biên Hoà để thống nhất về việc sử dụng hoá đơn GTGT đối với sản phẩm đường thô điều chuyển nội bộ và kê khai nộp thuế GTGT sản phẩm đường thô tại Tây Ninh.

Tổng cục thuế xin thông báo để UBND tỉnh Tây Ninh biết và chỉ đạo các đơn vị thực hiện./.

 

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4399TCT/NV7 ngày 19/11/2002 của Bộ Tài chính-Tổng cục thuế về việc nộp thuế GTGT của Công ty Cổ phần đường Biên Hoà

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.895
DMCA.com Protection Status