Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4372 TCT/NV7 ngày 08/12/2003 của Tổng cục thuế về việc trả lời chính sách tiền thuê đất

Số hiệu: 4372TCT/NV7 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 08/12/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4372 TCT/NV7
V/v trả lời chính sách tiền thuê đất

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2003

 

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hải Phòng

Trả lời công văn số 1208 CT/NVT ngày 26/11/2003 của Cục Thuế thành phố Hải Phòng về việc “Xác định đối tượng không phải nộp tiền thuê đất”, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 2, Mục II, Phần I Thông tư số 35/2001/TT-BTC ngày 25/5/2001 của Bộ Tài chính đã quy định đối tượng không phải nộp tiền thuê đất: “... Các đối tượng được giao đất không thu tiền sử dụng đất quy định tại Khoản 2, Khoản 3, Điều 7 (Phụ lục II đính kèm Thông tư này) và Khoản 1, Điều 7 Nghị định số 04/2000/NĐ-CP (trừ phần đất sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh đã nói tại Khoản 3 Mục I, Phần I Thông tư này)”.

Khoản 1, Điều 4, Nghị định số 04/2000/NĐ-CP ngày 11/2/2000 của Chính phủ về thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật đất đai quy định đất sử dụng vào Mục đích công cộng:

Đất sử dụng vào Mục đích công cộng quy định tại Điểm 5, Khoản 5, Điều 1 của Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Đất đai bao gồm đất để xây dựng đường giao thông, cầu, cống, vỉa hè, hệ thống cấp thoát nước, sông, hồ, đê, đập, trường học, bệnh viện,...”.

Căn cứ vào các quy định trên, trường hợp Trung tâm Hợp tác chuyên gia và kỹ thuật với nước ngoài (thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo) được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao đất để xây dựng trường học đào tạo, dạy nghề cho người lao động thì thuộc đối tượng không phải nộp tiền thuê đất. Trường hợp Trung tâm sử dụng một phần diện tích đất được giao vào mục đích sản xuất kinh doanh dịch vụ hoặc cho thuê lại thì phải kê khai nộp tiền thuê đất đối với phần diện tích đất sử dụng vào sản xuất kinh doanh dịch vụ hoặc cho thuê lại đó.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế thành phố Hải Phòng biết và thực hiện./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4372 TCT/NV7 ngày 08/12/2003 của Tổng cục thuế về việc trả lời chính sách tiền thuê đất

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.112
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.173.45