Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4372/CT-KT1 kê khai bổ sung thuế giá trị gia tăng hoa hồng đại lý hãng vận tải nước ngoài do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 4372/CT-KT1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế TP Hồ Chí Minh Người ký: Lê Xuân Dương
Ngày ban hành: 13/07/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4372/CT-KT1
V/v kê khai bổ sung thuế GTGT hoa hồng đại lý hãng vận tải nước ngoài

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 07 năm 2010

 

Kính gửi: Các doanh nghiệp đại lý hãng vận tải biển nước ngoài

Qua rà soát tờ khai thuế GTGT các tháng trong năm 2009 và năm 2010 của một số doanh nghiệp, đa số các doanh nghiệp kê khai doanh thu hoa hồng từ hoạt động đại lý các hãng vận tải biển nước ngoài không chịu thuế GTGT.

Đối chiếu với quy định tại Điều 5 Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2009, Điều 3 Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT thì hoạt động đại lý tại Việt Nam cho các hãng vận tải biển nước ngoài không nằm trong các nhóm hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT.

Căn cứ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 8 Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 nêu trên thì hoạt động đại lý tại Việt Nam cho các hãng vận tải biển nước ngoài không nằm trong các nhóm hàng hóa, dịch vụ thuộc diện áp dụng thuế suất 0%, 5%; do đó hoạt động này thuộc diện áp dụng thuế suất 10% theo khoản 3 Điều 8 Luật thuế GTGT.

Tại công văn số 499/TCT-CS ngày 11/02/2010, Tổng cục Thuế đã khẳng định doanh thu hoa hồng làm đại lý cho các hãng vận tải biển nước ngoài thuộc diện chịu thuế GTGT với thuế suất 10%.

Từ các căn cứ nêu trên, Cục thuế yêu cầu các doanh nghiệp có phát sinh doanh thu hoa hồng đại lý cho hãng vận tải biển nước ngoài từ ngày 01/01/2009 đã kê khai không chịu thuế GTGT thực hiện việc kê khai điều chỉnh và nộp thuế theo đúng quy định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cty LD PIL VN (thay phúc đáp văn thư số FA10006 ngày 24/6/2010)
- Cty Sinokor (thay phúc đáp văn thư ngày 28/6/2010)
- TCT (báo cáo)
- Phòng Pháp chế, TTHT.
- Các Phòng KT và các CCT Q/H
- Lưu: VT, KT1.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Xuân Dương

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4372/CT-KT1 kê khai bổ sung thuế giá trị gia tăng hoa hồng đại lý hãng vận tải nước ngoài do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.259
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.245.237