Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4327/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 21/11/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4327/TCT-PCCS
V/v: chính sách thuế

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2006

Kính Gửi: Công Ty Xuất Nhập Khẩu Vật Tư Kỹ Thuật

Trả lời công văn số 325 ngày 11/9/2006 và công văn sô 326 ngày 12/9/2006 của Công ty Xuất nhập khẩu Vật tư kỹ thuật về chính sách thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về thời Điểm lập hóa đơn bán hàng: tại Điểm 1.2 Mục VI phần B Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn: "hóa đơn phải được lập ngay khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ và các Khoản thu tiền phát sinh theo quy định". Căn cứ hướng dẫn nêu trên thì doanh nghiệp xuất hóa đơn vào thời Điểm chuyển giao quyền sở hữu hàng hóa cho người mua không phân biệt người mua đã trả tiền hay chưa trả tiền.

2. Tại Điểm 3 Điều 117 Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 quy định: "Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và tiền lương của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác được tính vào chi phí kinh doanh của công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp". Tại Điểm 2 Mục IV phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn các Khoản không được tính vào chi phí hợp lý có quy định: "… Thù lao trả cho các sáng lập viên, thành viên của Hội đồng quản trị của các công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần không trực tiếp tham gia Điều hành sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ". Căn cứ các quy định nêu trên thì Khoản thù lao trả cho thành viên Hội đồng quản trị không trực tiếp tham gia Điều hành sản xuất kinh doanh không được tính vào chi phí hợp lý để xác định thu nhập chịu thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Xuất nhập khẩu Vật tư kỹ thuật được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG




Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4327/TCT-PCCS ngày 21/11/2006 của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.472

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.194.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!