Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4317/TCT-DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 20/11/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4317/TCT-DNNN
V/v thuế GTGT đối với XD công trình cho Doanh nghiệp chế xuất

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2006

kính gửi: công ty cổ phần đầu tư – xây dựng và kinh doanh nhà sài gòn

Trả lời công văn số 158/SG-KTTV ngày 12/4/2006 của Công ty cổ phần Đầu tư – Xây dựng và kinh doanh nhà Sài Gòn hỏi về thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với xây dựng công trình cho Doanh nghiệp chế xuất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo trình bày của Công ty: Công ty cổ phần Đầu tư – Xây dựng & kinh doanh nhà Sài Gòn được chọn là nhà thầu phụ của nhà thầu chính nước ngoài để xây dựng và lắp đặt cho một Doanh nghiệp chế xuất tại khu công nghiệp Việt Nam – Singapore tại huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Tại Điểm 3 Thông tư số 84/2004/TT-BTC ngày 18/8/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định: "Thuế suất 0% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, hoạt động xây dựng, lắp đặt các công trình ở nước ngoài và công trình của doanh nghiệp chế xuất…".

Căn cứ vào quy định trên, trường hợp Công ty cổ phần Đầu tư – Xây dựng & kinh doanh nhà Sài Gòn là nhà thầu phụ của nhà thầu chính nước ngoài không thực hiện chế độ kế toán Việt Nam để xây dựng, lắp đặt công trình cho Doanh nghiệp chế xuất thì nhà thầu chính nước ngoài không được khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào của công trình; Doanh thu hoạt động xây dựng công trình, hạng Mục công trình của Doanh nghiệp chế xuất do Công ty cổ phần Đầu tư – Xây dựng & kinh doanh nhà Sài Gòn thực hiện được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%. Hợp đồng xây dựng ký với nhà thầu chính nước ngoài phải có đủ Điều kiện theo quy định của Luật thương mại; việc thanh toán giữa nhà thầu chính nước ngoài với Công ty phải thanh toán bằng ngoại tệ và thực hiện qua ngân hàng theo quy định tại Điểm d3 Mục III phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty cổ phần Đầu tư – Xây dựng và kinh doanh nhà Sài Gòn biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- CT TP. Hồ Chí Minh;
- Văn phòng Bộ Tài chính;
- Vụ Chính sách thuế,
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS, DNNN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4317/TCT-DNNN ngày 20/11/2006 của Tổng cục Thuế về việc thuế giá trị gia tăng đối với xây dựng công trình cho Doanh nghiệp chế xuất

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.586

DMCA.com Protection Status
IP: 44.197.101.251
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!