Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4300/UBND-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Hồ Quốc Dũng
Ngày ban hành: 05/11/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4300/UBND-KTN
V/v tạm thời không thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng tạm cho các hộ dân thuộc địa bàn Khu kinh tế Nhơn Hội

Bình Định, ngày 05 tháng 11 năm 2012

 

Kính gửi:

- Ban Quản lý Khu kinh tế;
- UBND các huyện Phù Cát, Tuy Phước và thành phố Quy Nhơn.

 

Xét đề nghị của Ban Quản lý Khu kinh tế tại Công văn số 1661/BQL ngày 31/10/2012 về việc tạm thời không thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng tạm cho các hộ dân thuộc địa bàn Khu kinh tế Nhơn Hội, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Đồng ý chủ trương tạm thời không thu lệ phí cấp phép xây dựng đối với các hộ dân hiện đang ở tại các khu vực đã quy hoạch thuộc các phân khu chức năng của Khu kinh tế Nhơn Hội nhưng chưa thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng nếu có nhu cầu xin cấp phép xây dựng tạm để sửa chữa, xây dựng nhà tạm phục vụ sinh hoạt, tạm cư như Ban Quản lý Khu kinh tế đã đề xuất tại Công văn số 1661/BQL ngày 31/10/2012. Giao Ban Quản lý Khu kinh tế có văn bản thông báo đến các địa phương trong Khu kinh tế Nhơn Hội để hướng dẫn nhân dân tổ chức thực hiện.

Yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế và các cơ quan có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K6 (06b)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Quốc Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4300/UBND-KTN ngày 05/11/2012 tạm thời không thu lệ phí cấp giấy phép tạm cho các hộ dân thuộc địa bàn Khu kinh tế Nhơn Hội do tỉnh Bình Định ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.079

DMCA.com Protection Status
IP: 44.212.96.86
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!