Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4289/TCT-DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 16/11/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4289/TCT-DNNN
V/v: Trả lời chính sách về tiền thuê đất

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2006

kính gửi:

- Tổng công ty điện lực việt nam
- Cục thuế tỉnh đăk lăk

Trả lời công văn số 5822/CV-EVN-TCKT ngày 02/11/2006 của Tổng công ty Điện lực Việt Nam về chính sách tiền thuê đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về chính sách tiền thuê đất mỏ đá Đ2 do Ban quản lý dự án thủy điện 5 thực hiện, Tổng cục Thuế đã có công văn số 2277/TCT-DNNN ngày 27/6/2006 hướng dẫn Ban quản lý dự án thủy điện 5 và Cục thuế tỉnh Đăk Lăk thực hiện. Cụ thể như sau:

Căn cứ quy định tại Điểm 2 Mục IV phần B Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30/12/2005 của Bộ Tài chính thì: Trường hợp nhà thầu Vinaconex đã đứng tên ký hợp đồng thuê đất để thực hiện khai thác mỏ đá Đ2 phục vụ dự án thủy điện Buôn kuốp. Nếu Ban quản lý dự án thủy điện 5 là chủ đầu tư dự án thực hiện phương án giải phóng mặt bằng, đã trả tiền bồi thường đất, hỗ trợ đất cho dự án mỏ đá Đ2 theo phương án bồi thường đã được UBND thành phố Ban Mê Thuột duyệt thì số tiền đã bồi thường, hỗ trợ đất cho dự án mỏ đá Đ2 được khấu trừ vào số tiền thuê đất của Vinaconex là đơn vị tổng thầu, trực tiếp khai thác mỏ đá Đ2. Ban quản lý dự án thủy điện 5 phải bàn giao hồ sơ thủ tục, tiền đền bù, hỗ trợ đất cho Vinaconex để làm căn cứ khấu trừ tiền thuê đất. Số tiền đền bù, hỗ trợ đất đã khấu trừ vào tiền thuê đất, Ban quản lý dự án thủy điện 5 không được hạch toán vào chi phí đầu tư dự án.

Tổng cục Thuế yêu cầu Cục thuế tỉnh Đăk Lăk thực hiện đúng hướng dẫn trên./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP Hà Nội;
- Ban QLDA thủy điện 5;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, DNNN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4289/TCT-DNNN ngày 16/11/2006 của Tổng cục Thuế về việc chính sách tiền thuê đất

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.035

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.117.166
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!