Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 4282/TCT-TTr Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 16/11/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4282/TCT-TTR
V/v: Khấu trừ thuế GTGT kê khai quá 3 tháng

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2006

Kính Gửi: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Số 4

Trả lời Công văn số 1238/XD4-2006 ngày 11/9/2006 về việc xin khấu trừ thuế GTGT hàng nhập khẩu kê khai quá hạn 3 tháng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điểm 1.2a, Mục III, phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế GTGT thì: "Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ được khấu trừ phát sinh trong tháng nào thì được kê khai khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của tháng đó, không phân biệt đã xuất dùng hay còn để ở trong kho. Trường hợp hóa đơn GTGT hoặc chứng từ nộp thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ mua vào phát sinh trong tháng nhưng chưa kê khai kịp thời trong tháng thì được kê khai khấu trừ vào các tháng tiếp sau, thời gian tối đa là 3 tháng kể từ thời Điểm kê khai của tháng phát sinh"

Xét trường hợp của Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng số 4 do xuất phát từ tình hình thực tế của Công ty, số thuế GTGT hàng nhập khẩu kê khai quá hạn 3 tháng là thuế GTGT của lô hàng nhập cho công trình trọng Điểm quốc gia để phục vụ SEAGAME 23 (công trình thể thao dưới nước); Công ty đã hạch toán đầy đủ vào TK 133 đúng thời Điểm phát sinh nhưng do đơn vị hiểu nhầm Khoản thuế này là do Ban quản lý dự án khu liên hợp thể thao quốc gia làm thủ tục hoàn lại cho Công ty nên chưa kê khai thuế GTGT đầu vào với Cục thuế Hà Nội; khi được cơ quan thuế hướng dẫn Công ty đã kê khai vào Tờ khai thuế tháng 7 năm 2003.

Vì lý do khách quan và tính cấp bách của công trình trọng Điểm quốc gia để phục vụ SEAGAME 23, Tổng cục Thuế đồng ý để Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng số 4 được kê khai thuế GTGT đầu vào của 07 chứng từ nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu với số tiền là: 2.263.006.530 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ hai trăm sáu mưới ba triệu không trăm linh sáu nghìn năm trăm ba mươi đồng).

Cụ thể:

Chứng từ số 9076 ngày 24/01/2003, số thuế GTGT đầu vào: 423.591.000đ

Chứng từ số 9090 ngày 07/02/2003, số thuế GTGT đầu vào: 637.307.000đ

Chứng từ số 9087 ngày 07/02/2003, số thuế GTGT đầu vào: 308.083.000đ

Chứng từ số 9100 ngày 18/02/2003, số thuế GTGT đầu vào: 134.891.811đ

Chứng từ số 9085 ngày 18/02/2003, số thuế GTGT đầu vào: 635.102.492đ

Chứng từ số 9080 ngày 27/01/2003, số thuế GTGT đầu vào: 51.719.659đ

Chứng từ số 5347 ngày 04/01/2003, số thuế GTGT đầu vào: 72.311.568đ

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng số 4 biết và liên hệ với Đội kiểm tra Tổng cục Thuế để Điều chỉnh số thuế phải nộp theo quy định của các Luật thuế hiện hành./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đội kiểm tra;
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Vụ Chính sách thuế (BTC);
- Lưu: VT, TTr.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4282/TCT-TTr ngày 16/11/2006 của Tổng cục Thuế về việc xin khấu trừ thuế GTGT hàng nhập khẩu kê khai quá hạn 3 tháng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.365

DMCA.com Protection Status
IP: 44.213.60.33
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!