Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4235 TCT/CS ngày 08/11/2002 của Bộ Tài chính - Tổng cục Thuế về việc ưu đãi thuế TNDN đối với doanh nghiệp thành lập mới

Số hiệu: 4235TCT/CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 08/11/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
 TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4235 TCT/CƠ Sở
V/v: ưu đãi thuế TNDN đối với doanh nghiệp mới thành lập

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2002

 

Kính gửi

: - Công ty Xây dựng nền móng JIKON
80A Láng Hạ, Hà Nội

 

Trả lời công văn số CV/JK 02 ngày 28/10/2002 của Công ty Xây dựng nền móng JIKON hỏi về chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp mới thành lập, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1- Theo quy định tại điểm 1, Mục I, Phần Đ Thông tư số 99/1998/TT-BTC ngày 14/7/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 30/1998/NĐ-CP ngày 13/5/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, điểm 1, Mục I Phần Đ Thông tư số 18/2002/TT-BTC ngày 20/2/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 26/2001/NĐ-CP ngày 04/6/2001 của Chính phủ và Nghị định số 30/1998/NĐ-CP ngày 13/5/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, Công văn số 294 TC/TCT ngày 19/7/2000 của Bộ Tài chính về việc miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, thì:

Công ty Xây dựng nền móng JIKON thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 17/4/2000 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội là đơn vị xây dựng mới thành lập do đó thuộc diện được miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở sản xuất mới thành lập, được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 2 năm đầu, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế thu nhập doanh nghiệp trong thời gian 2 năm tiếp theo.

2- Theo quy định tại điểm 1, Mục II, Phần Đ Thông tư số 18/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính thì để được miễn, giảm thuế, Công ty làm công văn đề nghị miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, trong đó nêu rõ lý do miễn thuế, giảm thuế gửi cơ quan thuế trực tiếp quản lý thu thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty được biết và thực hiện..

 

 

KT/ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4235 TCT/CS ngày 08/11/2002 của Bộ Tài chính - Tổng cục Thuế về việc ưu đãi thuế TNDN đối với doanh nghiệp thành lập mới

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.966
DMCA.com Protection Status