Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4228 TCT/NV5 ngày 26/11/2003 của Tổng cục Thuế về việc thuế GTGT của Công ty HP Việt nam

Số hiệu: 4228TCT/NV5 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 26/11/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4228 TCT/NV5
V/v thuế GTGT của Công ty  HP Việt Nam

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2003

 

Kính gửi:

 

- Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh
- Công ty TNHH Hewlet Packard Việt Nam

 

Trả lời công văn số 9197 đề ngày 26 tháng 08 năm 2003 của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh và công văn số 01/10/2003/HP-TCT ngày 1 tháng 10 năm 2003 của Công ty TNHH Hewlet Packard Việt Nam về việc thực hiện nghĩa vụ thuế đối với hoạt động dịch vụ của Công ty, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

1. Căn cứ vào Biên bản thoả thuận ký ngày 10 tháng 2 năm 1999 giữa Công ty TNHH Hewlet Packard Việt Nam (gọi tắt là HPVN) và Công ty TNHH Hewlet Packard Sigapore (gọi tắt là HPSS) thì HPVN là “Nhà cung cấp dịch vụ” quảng cáo, tiếp thị và bảo hành cho HPSS tại Việt Nam. Do đó, theo quy định tại Điều 2 Luật Thuế Giá trị gia tăng (GTGT) và Điều 1 Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) thì HPVN là đối tượng nộp thuế GTGT và thuế TNDN, cụ thể là:

- Khi cung cấp dịch vụ bảo hành “Sản phẩm máy tính HP” đang trong thời hạn bảo hành (theo định nghĩa tại Phụ lục số I của Biên bản thảo thuận) cho HPSS, HPVN phải xuất hoá đơn GTGT với thuế suất thuế GTGT là 10% (theo quy định tại Điểm 3.17, Mục II, Phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Bộ Tài chính). Giá tính thuế GTGT (cũng là doanh nghiệp thu tính thuế TNDN) là toàn bộ số tiền HPVN nhận được từ HPSS để thực hiện dịch vụ này, chưa trừ khoản chi phí nào. HPVN phải hạch toán rõ các khoản doanh thu và chi phí của hoạt động dịch vụ này vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và thực hiện kê khai nộp thuế TNDN theo quy định.

- Khi cung cấp dịch vụ quảng cáo, tiếp thị “Sản phẩm máy tính HP” cho HPSS tại Việt Nam, HPVN phải xuất hoá đơn GTGT với thuế suất thuế GTGT là 10%. Giá tính thuế GTGT (cũng là doanh thu tính thuế TNDN) là toàn bộ số tiền HPVN nhận được từ HPSS để thực hiện dịch vụ này, chưa trừ khoản chi phí nào. HPVN phải hạch toán doanh thu, chi phí của hoạt động dịch vụ này vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và thực hiện kê khai nộp thuế TNDN theo quy định.

2. Trường hợp HPVN không xuất hoá đơn giá trị gia tăng đối với các dịch vụ nói trên, đã kê khai và được hoàn thuế GTGT đầu vào liên quan thì HPVN phải thực hiện:

- Kê khai nộp thuế GTGT đầu ra của các dịch vụ cung cấp cho HPSS tại Việt Nam theo hướng dẫn tại Điểm 1 công văn này.

- Hoàn trả lại NSNN số thuế GTGT đầu vào của các dịch vụ cung cấp cho HPSS đã được hoàn.

- Xác định lại thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp và thực hiện nộp ngày số thuế còn thiếu vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm kiểm tra, truy thu số thuế HPVN còn thiếu vào NSNN và căn cứ vào mức độ vi phạm pháp luật của HPVN thực hiện xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật hiện hành.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh, Công ty TNHH Hewlet Packard Việt Nam biết và thực hiện.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4228 TCT/NV5 ngày 26/11/2003 của Tổng cục Thuế về việc thuế GTGT của Công ty HP Việt nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.123
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.227.250