Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4208/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc thuế suất thuế GTGT

Số hiệu: 4208/TCT-DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 18/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4208/TCT-DNNN
V/v: Thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2005 

 

 

KÍNH GỬIa : Công ty xây dựng Hà Nội

 

Tổng cục Thuế trả lời câu hỏi tại hội nghị đối thoại về thuế của Công ty như sau:

Câu hỏi: Công trình thuộc dự án có nguồn vốn OECF được thi công từ năm 1998 với thuế suất thuế doanh thu phải nộp là 4%. Thời gian thi công kéo dài đến năm 2000 (thuế GTGT=0). Song đến năm 2004 công trình mới được tổng kiểm toán và phê duyệt, thanh toán. Vì vậy, doanh nghiệp phải căn cứ vào quyết toán để điều chỉnh lại doanh thu và thuế phải nộp theo quyết toán đó. Song cơ quan thuế Hà Nội trả lời đến thời điểm này mạng máy tính không có loại thuế suất 4% vì vậy phần nộp thuế bổ sung nhỏ hơn 4% đối với doanh thu bổ sung năm 1998 phải tính thuế 10%.

Trả lời: Căn cứ quy định tại Thông tư số 25/1999/TT-BTC ngày 8/3/1999 của Bộ Tài chính thì: Đối với công trình, hạng mục công trình, phần công việc xây dựng, lắp đặt đã hoàn thành trong năm 1998 nhưng đến ngày 31/12/1998 chưa làm thủ tục bàn giao để thanh toán được áp dụng nộp thuế theo mức thuế doanh thu. Mức thuế doanh thu đối với xây dựng, lắp đặt có bao thầu là 4% và không bao thầu vật tư là 6% và tính trên doanh thu ghi trên hóa đơn thanh toán. Cơ sở xây dựng phải lập hồ sơ, thủ tục theo quy định tại mục III Thông tư số 25/1999/TT-BTC nêu trên.

Theo quy định tại điểm 2 mục III Thông tư số 25/1999/TT-BTC nêu trên, trường hợp công trình, hạng mục công trình, phần công việc xây dựng, lắp đặt đã hoàn thành trong năm 1998 nhưng chưa làm thủ tục bàn giao và đến năm 2000, năm 2004 công trình mới được thanh toán và quyết toán. Nếu công trình, hạng mục công trình, phần công việc xây dựng hoàn thành trong năm 1998 nhưng chưa làm thủ tục bàn giao và đã được Bộ Tài chính chấp thuận bằng văn bản cho phép tính theo mức thuế suất doanh thu thì phần doanh thu bổ sung cũng được áp dụng theo mức thuế doanh thu.

Đối với công trình, hạng mục công trình, phần công việc xây dựng, lắp đặt thực hiện từ năm 1999 thì được áp dụng thuế suất thuế GTGT theo quy định của Luật thuế GTGT.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty biết và liên hệ với Cục thuế thành phố Hà Nội để thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế TP Hà Nội;
- Lưu: VT, DNNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4208/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc thuế suất thuế GTGT

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.252
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.194.134