Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4191 TCT/NV5 ngày 05/11/2002 của Bộ Tài chính - Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế GTGT của Công ty Next Level Communication

Số hiệu: 4191TCT/NV5 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 05/11/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
 TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4191 TCT/NV5
V/v Hoàn thuế GTGT của Cty Next Level Communications

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2002

 

Kính gửi: Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 5529/CT-ĐTNN ngày 19/7/2002 của Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh về vấn đề thuế giá trị gia tăng (GTGT) của Công ty Next Level Communications, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm 2, mục II, Phần C, Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính, trường hợp Công ty Next Level Communications giải thể, Công ty có bán tài sản là hàng hóa chịu thuế GTGT, Công ty phải tính và kê khai nộp thuế GTGT đối với hàng hóa bán ra. Công ty hoặc tổ chức bán thanh lý khi bán hàng hoá phải lập hoá đơn và k khai nộp thuế GTGT theo quy định đối với hàng hóa bán thanh lý.

Số thuế GTGT đầu vào của tài sản đầu tư được khấu trừ vào thuế GTGT đầu ra khi thanh lý ti sản. Trưởng hợp thuế GTGT đầu ra khi thanh lý nhỏ hơn số thuế GTGT đầu vào tài sản đầu tư thanh lý thì Công ty được hoàn lại số thuế GTGT chưa khấu trừ hết. Việc hoàn thuế chỉ được thực hiện sau khi Công ty bán thanh lý tài sản.

Tổng cục thuế thông báo để Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 

 

KT/ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Phạm Văn Huyến

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4191 TCT/NV5 ngày 05/11/2002 của Bộ Tài chính - Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế GTGT của Công ty Next Level Communication

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.935
DMCA.com Protection Status