Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4188/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình chính sách

Số hiệu: 4188/TCT-TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 17/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4188/TCT-TS
V/v:C/s miễn giảm tiền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2005 Kính gửi : Cục thuế tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trả lời Công văn số 3356/CT-THDT ngày 25/10/2005 của Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế, về việc miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình chính sách, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Điểm 1, 2, Mục I, phần C, Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 7/12/2004 của Bộ Tài chính quy định các nguyên tắc miễn, giảm tiền sử dụng đất: “Hội gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền sử dụng đất chỉ được miễn, giảm tiền sử dụng đất một lần...”.

“Miễn, giảm tiền sử dụng đất theo quy định tại Nghị định số 198/2004/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư này chỉ được thực hiện trực tiếp với đối tượng được miễn, giảm...”.

Theo quy định trên, trường hợp hộ gia đình, cá nhân có đất nay nhà nước quyết định thu hồi đất để phục vụ lợi ích công cộng được bồi thường và hỗ trợ di chuyển, đồng thời được giao đất tại nơi ở mới theo dự án. Nhưng những hộ gia đình, cá nhân này lại thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền sử dụng đất theo Điểm 3, Mục II, Điểm 2, Mục III, phần C, Thông tư số 117/2004/TT-BTC nêu trên, mà các hộ gia đình, cá nhân này nếu chưa được xét miễn, giảm tiền sử dụng đất lần đầu thì vẫn thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4188/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình chính sách

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.391

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.146.112