Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4171/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc sử dụng hóa đơn, chứng từ khi khuyến mại bằng tiền và bằng dịch vụ

Số hiệu: 4171/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 16/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4171/TCT-PCCS
V/v: hóa đơn, chứng từ khi khuyến mại bằng tiền và bằng dịch vụ

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2005 

 

Kính gửi  Tổng công ty bưu chính viễn thông Việt Nam

Trả lời công văn số 6624/KTTKTC ngày 12/10/2005 của Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam về việc sử dụng hóa đơn, chứng từ khi khuyến mại bằng tiền và bằng dịch vụ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm 5.4, Mục IV, phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng thì khi sử dụng sản phẩm để khuyến mại, cơ sở kinh doanh sử dụng hóa đơn GTGT, trên hóa đơn ghi rõ là hàng khuyến mại, quảng cáo không thu tiền. Nếu doanh nghiệp khuyến mại bằng tiền hoặc tặng một phần dịch vụ trên thẻ card điện thoại có in sẵn mệnh giá thì khoản tiền khuyến mại hoặc khoản tièn tặng bằng một phần dịch vụ phải lập phiếu chi tiền.

Chi phí khuyến mại, tiếp thị thuộc loại chi phí khác chỉ được tính vào chi phí hợp lý để tính thuế TNDN theo mức khống chế 10% theo quy định tại Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế thông báo để Tổng công ty biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PCCS(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4171/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc sử dụng hóa đơn, chứng từ khi khuyến mại bằng tiền và bằng dịch vụ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.314

DMCA.com Protection Status
IP: 3.210.201.170