Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4164 TCT/NV6 ngày 19/11/2003 của Tổng cục thuế về việc kê khai doanh thu nhập khẩu uỷ thác

Số hiệu: 4164TCT/NV6 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 19/11/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4164 TCT/NV6
V/v kê khai doanh thu nhập khẩu uỷ thác

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2003

 

Kính gửi:

  Công ty TNHH Văn Minh
(Đ/c 55 Phùng Hưng - Hà Nội)

 

Trả lời công văn số 1908/CV-TCT ngày 19 tháng 8 năm 2003 của Công ty TNHH Văn Minh về việc kê khai doanh thu nhập khẩu uỷ thác, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm 5 Mục II Phần C và Điểm 5.3 Mục IV Phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế GTGT thì:

1. Cơ sở nhận nhập khẩu uỷ thác hàng hoá khi xuất trả hàng nhập khẩu uỷ thác phải lập hoá đơn GTGT khi đã nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu để cơ sở đi uỷ thác nhập khẩu làm căn cứ kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với hàng hoá uỷ thác nhập khẩu. Hoá đơn GTGT xuất trả hàng nhập khẩu uỷ thác ghi:

a. Giá bán chưa có thuế GTGT bao gồm: giá trị hàng hoá thực tế nhập khẩu theo giá CIF, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt và các Khoản phải nộp theo chế độ nhà nước ở khâu nhập khẩu (nếu có).

b. Thuế suất thuế GTGT và tiền thuế GTGT ghi theo thông báo nộp thuế của cơ quan Hải quan.

c. Tổng cộng tiền thanh toán (= a + b)

Cơ sở nhận uỷ thác nhập khẩu hàng hoá không phải kê khai, nộp thuế GTGT đối với hàng hoá nhập khẩu uỷ thác nhưng phải kê khai hoá đơn GTGT lập cho hàng hoá nhập khẩu uỷ thác đã trả cho cơ sở đi uỷ thác nhập khẩu với cơ quan thuế trên bảng kê số 03/GTGT (Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào) cùng với hoá đơn, chứng từ của hàng hoá, dịch vụ mua vào khác. Hoá đơn đối với hàng hoá nhập khẩu uỷ thác kê riêng trong bảng kê.

- Giá trị hàng nhập khẩu uỷ thác được kê trên bảng kê mua vào là giá bán chưa có thuế GTGT trên hoá đơn.

2. Đối với hoa hồng dịch vụ uỷ thác nhập khẩu, cơ sở phải lập hoá đơn GTGT riêng để thanh toán tiền hoa hồng uỷ thác nhập khẩu cho đơn vị uỷ thác và thực hiện kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế như các loại hàng hoá, dịch vụ khác.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4164 TCT/NV6 ngày 19/11/2003 của Tổng cục thuế về việc kê khai doanh thu nhập khẩu uỷ thác

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.127
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.173.45