Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4156/TCT-ĐTNN của Tổng cục Thuế về vấn đề liên quan đến thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng hóa xuất khẩu

Số hiệu: 4156/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 16/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4156/TCT-ĐTNN
V/v:thuế GTGT đối với sản xuất hàng hóa xuất khẩu

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2005 

 

Kính gửi : Liên doanh quốc tế công ty hữu hạn.

Trả lời văn thư ngày 20/9/2005 của Liên doanh Quốc tế Công ty Hữu hạn về vấn đề liên quan đến thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng hóa xuất khẩu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT, thì: Hàng hóa xuất khẩu được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%.

Trường hợp Liên doanh Quốc tế Công ty Hữu hạn ký kết hợp đồng sản xuất hàng may mặc cho khách hàng nước ngoài (người mua), nhận thanh toán từ người mua qua Ngân hàng, nhưng Công ty thuê doanh nghiệp khác tại Việt Nam gia công và xuất khẩu số hàng này (nguyên phụ liệu của Công ty chuyển sang, doanh nghiệp nhận gia công chỉ được hưởng tiền công và phí ủy thác xuất khẩu) cho người mua thì Công ty thanh toán cho doanh nghiệp nhận gia công tiền công và phí ủy thác xuất khẩu theo giá đã bao gồm cả thuế GTGT và kê khai khoản thuế này là thuế GTGT đầu vào của Công ty.

Hàng hóa đã xuất khẩu thông qua doanh nghiệp nhận ủy thác xuất khẩu được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% và phải đáp ứng đầy đủ thủ tục, hồ sơ theo quy định tại Điểm 2, Mục II, Phần D Thông tư số 120/2003/TT-BTC nêu trên. Đối tượng được hoàn thuế GTGT là cơ sở có hàng hóa ủy thác xuất khẩu.

Đề nghị Liên doanh Quốc tế Công ty Hữu hạn làm việc với Cục THuế địa phương nơi quản lý doanh nghiệp để được hướng dẫn, giải quyết cụ thể.

Tổng cục Thuế trả lời để Liên doanh Quốc tế Công ty Hữu hạn biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế tỉnh Hải Dương;
- Lưu: VT, ĐTNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4156/TCT-ĐTNN của Tổng cục Thuế về vấn đề liên quan đến thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng hóa xuất khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.236

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.146.112