Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4154 TCT/NV6 ngày 19/11/2003 của Tổng cục thuế về việc lập hoá đơn GTGT uỷ thác xuất khẩu cà phê

Số hiệu: 4154 TCT/NV6 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 19/11/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4154 TCT/NV6
V/v lập hoá đơn GTGT uỷ thác xuất khẩu cà phê

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2003

 

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 35516/CT-HTr ngày 15 tháng 10 năm 2003 của Cục thuế hỏi về việc lập hoá đơn GTGT uỷ thác xuất khẩu cà phê của Công ty TNHH Đặng Xuyên, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định của Chế độ kế toán doanh nghiệp thì: Giá bán ghi trên hoá đơn của hàng xuất giao cho người mua được xác định theo giá hai bên thoả thuận thanh toán. Trường hợp doanh nghiệp có doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ bằng ngoại tệ thì phải quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá thực tế phát sinh hoặc tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tê liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ kinh tế.

Như vậy trường hợp Công ty TNHH Đặng Xuyên ký hợp đồng xuất khẩu cà phê thông qua Xí nghiệp kinh doanh chế biến nông sản xuất khẩu AGIMEX (là đơn vị nhận xuất khẩu uỷ thác), trên hợp đồng ngoại quy định rõ giá thanh toán hàng (cà phế) xuất khẩu sẽ được xác định cụ thể (được chốt) vào một thời điểm nhất định sau khi xuất hàng là giá trừ lùi Căn cứ vào giá giao dịch hàng ngày tại thị trường Luân Đôn, theo đó thì:

+ Khi xuất hàng giao cho đơn vị nhận uỷ thác xuất khẩu, Công ty phải lập hoá đơn GTGT ghi giá trên hoá đơn là giá tạm tính phù hợp với quy định của Hợp đồng ngoại và Hợp đồng uỷ thác xuất khẩu. Nếu giá tạm tính được thanh toán bằng ngoại tệ thì phải quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá thực tế phát sinh hoặc tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngan hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh nghiệm vụ kinh tế.

+ Đến thời điểm chốt giá theo hợp đồng, nếu giá thanh toán thực tế được xác định cao hơn hoặc thấp hơn giá tạm tính vào thời điểm xuất hàng và phải điều chỉnh (tăng, giảm) giá bán thì Công ty và đơn vị nhận uỷ thức nhập khẩu phải lập biên bản hoặc có thoả thuận bằng văn bản ghi rõ số lượng, quy cách hàng hoá, mức gia tăng (giảm) theo hoá đơn bán hàng (số ký hiệu, ngày, tháng của hoá đơn tạm tính) lý do tăng (giảm) giá, đồng thời Công ty lập hoá đơn để điều chỉnh mức giá ở thời điểm chốt giá. Hoá đơn ghi rõ điều chỉnh tăng (giảm) so với giá tạm tính tại hoá đơn, số, ký hiệu...

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế được biết và thực hiện.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4154 TCT/NV6 ngày 19/11/2003 của Tổng cục thuế về việc lập hoá đơn GTGT uỷ thác xuất khẩu cà phê

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.525
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.245.126