Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4133/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc đề nghị xem xét giảm thuế GTGT cho Công ty TNHH suất ăn công nghiệp Vũng Tàu

Số hiệu: 4133/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 15/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4133/TCT-PCCS
V/v: thuế giá trị gia tăng

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2005 

 

Kính gửi : Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có công văn số 5593 UBND-VP ngày 30/9/2005 về việc đề nghị xem xét giảm thuế GTGT cho Công ty TNHH suất ăn công nghiệp Vũng Tàu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 3.22, Mục II, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng hướng dẫn: “Dịch vụ khách sản, du lịch, ăn uống” áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 10%.

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, dịch vụ cung cấp suất ăn áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 10%. Việc xem xét áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 5% đối với dịch vụ cung cấp suất ăn cho học sinh tiểu học không thuộc thẩm quyền của Tổng cục Thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được biết.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế tỉnh BR-VT;
- Lưu VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4133/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc đề nghị xem xét giảm thuế GTGT cho Công ty TNHH suất ăn công nghiệp Vũng Tàu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.340

DMCA.com Protection Status
IP: 18.234.97.53