Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4122 TCT/NV1 ngày 18/11/2003 của Tổng cục thuế về việc thuế GTGT dự án sử dụng vốn ODA

Số hiệu: 4122TCT/NV1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 18/11/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4122 TCT/NV1
V/v thuế GTGT dự án sử dụng vốn ODA

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2003

 

Kính gửi: Công ty Xây dựng số 1 (Tổng Công ty VINACONEX)

Trả lời công văn số 1052/CT1-KTTC của Công ty xây dựng số 1 về thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với dự án sử dụng vốn ODA, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm 5, Mục I, phần D Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế GTGT thì: chủ dự án sử dụng vốn ODA không hoàn lại mua hàng hoá, dịch vụ có thuế GTGT để sử dụng cho dự án thì chủ dự án được hoàn thuế GTGT. Nhà thầu chính nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế sử dụng vốn ODA không hoàn lại cung cấp hàng hoá, dịch vụ cho dự án sử dụng vốn ODA không hoàn lại không phải tính thuế GTGT đầu ra nhưng được khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ trong nước cung cấp cho dự án.

Theo quy định trên, nếu Công ty Xây dựng số 1 là nhà thầu chính trực tiếp thi công công trình thuộc dự án sử dụng vốn ODA không hoàn lại thì không phải tính thuế GTGT đầu ra nhưng được khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ mua trong nước có thuế GTGT hoặc nếu Công ty đã thoả thuận với chủ dự án trong giá xây dựng có thuế GTGT và đã lập hoá đơn, thanh toán có thuế GTGT thì chủ dự án sẽ được hoàn thuế GTGT. Trường hợp Công ty Xây dựng số 1 không phải là nhà thầu chính sử dụng vốn ODA không hoàn lại thì Công ty phải nộp thuế GTGT theo chế độ quy định.

Tổng cục thuế trả lời để Công ty Xây dựng số 1 biết và liên hệ với các chủ đầu tư để thực hiện.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4122 TCT/NV1 ngày 18/11/2003 của Tổng cục thuế về việc thuế GTGT dự án sử dụng vốn ODA

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.131
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.245.126