Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4116/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế GTGT

Số hiệu: 4116/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 14/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4116/TCT-PCCS
V/v: hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2005 

 

Kính gửi  

- Ông Ii Houng Lee
Đại diện Thường trú cao cấp của Quỹ tiền tệ Quốc tế tại Việt Nam
- Vụ Lễ Tân - Bộ Ngoại Giao

Tổng cục Thuế nhận được công hàm đề ngày 12/10/2005 của ông II Houng Lee, đại diện Thường trú Cao cấp của Quỹ tiến tệ Quốc tế tại Việt Nam (IMF) có liên quan đến việc hoàn thuế GTGT của Văn phòng IMF tại Việt Nam và nhà riêng của Trưởng đại diện IMF tại Việt Nam; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 8 Mục I phần D Thông tư 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng; thì: “đối tượng được hưởng ưu đãi miễn trừ ngoại giaotheo Pháp lệnh về ưu đãi miễn trừ ngoại giao mua hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam được hoàn lại số thuế GTGT đã trả ghi trên hóa đơn GTGT. Cơ sở kinh doanh tại Việt Nam bán hàng hóa, dịch vụ cho các đối tượng này khi lập hóa đơn GTGT vẫn tính thuế GTGT. Đối tượng, hàng hóa, dịch vụ, thủ tục hồ sơ hoàn thuế cho trường hợp này theo hướng dẫn tại Thông tư số 08/2003/TT-BTC ngày 15/1/2003”. Căn cứ hướng dẫn trên:

Theo quy định tại Điểm 1 Mục I Thông tư số 08/2003/TT-BTC ngày 15/1/2003 của Bộ Tài chính thì hàng hóa, dịch vụ mà Văn phòng Quỹ tiền tệ quốc tế tại Việt Nam và Trưởng đại diện mua hoặc được cung cấp tại Việt Nam theo Danh mục hàng hóa, dịch vụ quy định tại Điểm 2 Mục I Thông tư số 08/2003/TT-BTC ngày 15/1/2003 của Bộ Tài chính thuộc diện được hoàn thuế GTGT. Việc xét hoàn thuế GTGT thực hiện theo từng quý năm dương lịch.

Đối với hóa đơn bỏ sót chưa hoàn thuế GTGT từ năm 2003 đến quý 2/2005 với lý do khách quan (chưa có kinh nghiệm, trục trặc trong việc lấy hóa đơn), Tổng cục Thuế đề nghị Văn phòng quỹ tiền tệ Quốc tế tại Việt Nam và Trưởng đại diện của Quỹ tiền tệ Quốc tế tại Việt Nam cần hoàn tất thủ tục trong hồ sơ hoàn thuế. Tổng cục Thuế giao Cục Thuế thành phố Hà Nội kiểm tra, hoàn thuế theo thẩm quyền.

Tổng cục Thuế thông báo để ông II Houng Lee được biết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế thành phố Hà Nội
(để giải quyết theo thẩm quyền);
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4116/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế GTGT

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.087
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.194.134