Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4094/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc hóa đơn GTGT hoạt động kinh doanh dịch vụ Ngân hàng

Số hiệu: 4094/TCT-DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 11/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4094/TCT-DNNN
V/v: Hóa đơn GTGT hoạt động
kinh doanh dịch vụ Ngân hàng.

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2005 

 

Kính Gửi : Công ty cổ phần xi măng Thăng Long

Trả lời công văn số 467/BQLDQ/TCKT/2005 ngày 12/9/2005 của Công ty cổ phần xi măng Thăng Long vướng mắc về hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) hoạt động kinh doanh dịch vụ Ngân hàng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm 4 Mục IV phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính quy định về hóa đơn, chứng từ hợp pháp:…

“- Hóa đơn do các cơ sở kinh doanh tự in để sử dụng theo mẫu quy định và đã được cơ quan Thuế chấp nhận cho sử dụng.

- Các loại hóa đơn, chứng từ đặc thù khác được phép sử dụng”.

Tại Điểm 3 công văn số 12962 TC/TCT ngày 9/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý một số vướng mắc đối với hoạt động kinh donh của Ngân hàng có nêu: “Trường hợp các Ngân hàng sử dụng chứng từ thanh toán thu phí dịch vụ Ngân hàng in bằng máy vi tính nếu đã bổ sung thêm mã số thuế, số tiền dịch vụ, thuế GTGT và tổng số tiền thanh toán, ký hiệu, số chứng từ, chữ ký và đóng dấu theo quy định cũng được coi là hóa đơn GTGT. Các Ngân hàng sử dụng chứng từ theo đúng nội dung quy định nêu trên thì không phải làm thủ tục đăng ký số lượng sử dụng với cơ quan thuế địa phương”.

Căn cứ vào các hướng dẫn nêu trên, trường hợp Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam có nhu cầu sử dụng chứng từ thu phí dịch vụ Ngân hàng in bằng máy tính kiêm hóa đơn GTGT tự in. Hóa đơn, chứng từ tự in phải theo mẫu quy định và được cơ quan Thuế chấp nhận cho sử dụng hoặc phải bổ sung thêm mã số thuế, số tiền dịch vụ, thuế GTGT và tổng số tiền thanh toán, ký hiệu, số chứng từ, chữ ký và đóng dấu theo quy định thì được coi là hóa đơn, chứng từ hợp pháp. Trường hợp hóa đơn GTGT thu phí dịch vụ của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam được in bằng máy tính trên uỷ nhiệm Chi của Khách hàng không có mã số thuế, số hóa đơn, thuế GTGT… và chưa được cơ quan Thuế chấp nhận cho sử dụng thì không được coi là hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty cổ phần xi măng Thăng Long biết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Quảng Ninh;
- Ngân hàng Ngoại thương VN;
- Lưu: VT, DNNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4094/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc hóa đơn GTGT hoạt động kinh doanh dịch vụ Ngân hàng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.522

DMCA.com Protection Status
IP: 3.210.201.170