Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4034/TCHQ-KTTT về xử lý nợ thuế do Tổng cục Hải quan ban hành.

Số hiệu: 4034/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 18/07/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********
Số: 4034/TCHQ-KTTT

V/v: xử lý nợ thuế

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2007 

 

Kính gửi: Công ty CP công nghệ phẩm Đà Nẵng chi nhánh tại Hà Nội

(139 Tôn Đức Thắng – Quận Đống Đa – Hà Nội)

 

Trả lời công văn số 04-2007/CV-TCHQ ngày 02/7/2007 của Công ty CP công nghệ phẩm Đà Nẵng chi nhánh tại Hà Nội đề nghị xin được làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Qua tra cứu trên Hệ thống quản lý nợ thuế KTT559, đến ngày 17/7/2007, Công ty CP CNP Đà Nẵng chi nhánh tại Hà Nội (MST: 0400100390) hiện còn nợ tiền thuế, tiền phạt chậm nộp thuế tại Cục Hải quan Hà Nội của các tờ khai số: 96/NKD ngày 15/4/2003; 255/NKD ngày 31/12/2002; 252/NKD ngày 30/12/2002; 249/NKD ngày 27/12/2002 (tại Chi cục Hải quan Hà Tây); 1712/NKD ngày 27/9/2002 (tại Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội); Đây là số nợ thuế truy thu thuế linh kiện xe máy nhập khẩu năm 2002, 2003. Hiện Tổng cục có công văn số 3454/TCHQ-KTTT ngày 25/6/2007 yêu cầu Công ty bổ sung xác nhận của Cục Hải quan Hà Nội về số nợ thuế truy thu của đơn vị vào hồ sơ xem xét xóa nợ thuế theo điểm 3 Mục IV phần B Thông tư 32/2002/TT-BTC ngày 10/4/2002 của Bộ Tài chính.

Trong thời gian chờ Công ty bổ sung xác nhận của Cục Hải quan Hà Nội về số nợ thuế truy thu linh kiện xe máy năm 2002 để báo cáo Bộ xét xóa nợ thuế theo hướng dẫn của Tổng cục tại công văn số 3454/TCHQ-KTTT ngày 25/6/2007. Tổng cục Hải quan đồng ý chưa áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định tại Điều 93 Luật quản lý thuế đến 31/12/2007 đối với các tờ khai nợ thuế truy thu linh kiện xe máy nhập khẩu nêu trên, không có nợ quá hạn, nợ phạt chậm nộp của các lô hàng khác; Các lô hàng mới phát sinh đủ điều kiện nhập khẩu; đồng thời phải nộp đủ thuế trước khi giải phóng hàng.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty CP công nghệ phẩm Đà Nẵng chi nhánh tại Hà Nội biết và liên hệ với các Cục Hải quan nơi đơn vị mở tờ khai để được xem xét giải quyết cụ thể.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- CHQ các tỉnh, TP;

- Lưu: VT, KTTT(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Túc

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4034/TCHQ-KTTT về xử lý nợ thuế do Tổng cục Hải quan ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.079
DMCA.com Protection Status