Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4031/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về thuế TNCN của ông Bradley C.LaLonde

Số hiệu: 4031/TCT-TNCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 08/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4031/TCT-TNCN
V/v: Thuế TNCN của ông Bradley C.LaLonde

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2005 

 

Kính gửi : Ông Bradley C.Lalonde

Tổng cục Thuế nhận được văn bản ngày 16/9/2005 của ông Bradley C.LaLonde, Trưởng Văn phòng đại diện Việt Nam Partners LLC về thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao (thuế TNCN). Về vấn đề, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ông Bradley C.Lalonde được bổ nhiệm làm trưởng Văn phòng đại diện Việt Nam Partners LLC tại Việt Nam phải kê khai, nộp thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương và các khoản thu nhập chịu thuế TNCN mà ông nhận được theo quy định tại Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao.

Theo trình bày tại văn bản ngày 16/9/2005 của ông Bradley C.Lalonde thì ông Bradley C.Lalonde có chức vụ làm việc mà không có lương và các khoản thu nhập mang tính chất tiền lương là vấn đề không hợp lý.

Ngoài ra, theo quy định về việc cấp giấy phép hoạt động của một Văn phòng đại diện Việt Nam thì: Văn phòng đại diện phải có Quyết định bổ nhiệm trưởng Văn phòng đại diện và có hợp đồng lao động xác định tiền lương. Vì vậy, đề nghị ông Bradley C.Lalonde bổ sung Quyết định bổ nhiệm trưởng Văn phòng đại diện và hợp đồng lao động để làm căn cứ xác định thu nhập chịu thuế TNCN. Trường hợp ông Bradley C.Lalonde chưa xuất trình được những tài liệu nêu trên thì cơ quan thuế được phép ấn định thu nhập chịu thuế để tạm tính thuế TNCN.

Đối với tiền lãi cổ phần, ông Bradley C.Lalonde chứng minh được là nguồn thu nhập đó đã nộp thuế thu nhập Công ty ở Hoa Kỳ và trả cho phần vốn đóng góp của ông thì khoản thu nhập đó không thuộc diện chịu thuế TNCN tại Việt Nam.

Đề nghị Cục thuế thành phố Hà Nội kiểm tra, hướng dẫn và đôn đốc ông Bradley C.Lalonde bổ sung các tài liệu cần thiết để làm căn cứ xác định thu nhập chịu thuế TNCN.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế thành phố Hà Nội, ông Bradley C.Lalonde biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế TP. HN
- Lưu: VT, TNCN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4031/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về thuế TNCN của ông Bradley C.LaLonde

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.506
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.134.81