Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4019/TCT-DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 30/10/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4019/TCT-DNK
V/v: Thuế đối với hoạt động kinh doanh xe hai bánh gắn máy

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2006

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Hải Dương

Trả lời công văn số 1699/CT-TTr ngày 17/10/2006 của Cục thuế tỉnh Hải Dương về vướng mắc khi quyết toán thuế đối với các doanh nghiệp kinh doanh xe hai bánh gắn máy, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Đối với xe hai bánh gắn máy do các cơ sở sản xuất lắp ráp trong nước:

Theo quy định tại Điểm 2a, Mục I Thông tư số 69/2002/TT-BTC ngày 16/8/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 41/2002/QĐ-TTg ngày 18/3/2002 của Thủ tướng Chính phủ về chống thất thu thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp qua giá bán trong hoạt động kinh doanh xe ôtô, xe hai bánh gắn máy thì: Các cơ sở sản xuất, lắp ráp xe hai bánh gắn máy trong nước bán sản phẩm của mình theo giá thống nhất trong cả nước hoặc từng khu vực, từng địa phương thì thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo giá do cơ sở sản xuất, lắp ráp công bố tại từng thời điểm. Các cơ sở kinh doanh xe hai bánh gắn máy sản xuất, lắp ráp trong nước ghi hóa đơn theo đúng giá do cơ sở sản xuất, lắp ráp trong nước công bố thì được tính theo giá công bố. Nếu ghi hóa đơn thấp hơn giá công bố bị xử lý truy thu thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp theo giá công bố.

2. Đối với xe hai bánh gắn máy nhập khẩu hoặc do cơ sở sản xuất, lắp ráp trong nước không công bố giá bán theo quy định:

Căn cứ Điểm 1, Mục I Thông tư số 69/2002/TT-BTC ngày 16/8/2002 của Bộ Tài chính thì: trường hợp cơ sở kinh doanh bán xe hai bánh gắn máy cho người tiêu dùng ghi giá hóa đơn thấp hơn giá tính thu lệ phí trước bạ bị xử lý truy thu thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp theo giá tính thu lệ phí trước bạ.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, Ban DNK.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4019/TCT-DNK ngày 30/10/2006 của Tổng cục Thuế về việc vướng mắc khi quyết toán thuế đối với các doanh nghiệp kinh doanh xe hai bánh gắn máy

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.371

DMCA.com Protection Status
IP: 18.205.26.39
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!