Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4017 TCT/NV2 ngày 10/11/2003 của Tổng cục thuế về viêc nộp thuế GTGT, TNDN

Số hiệu: 4017 TCT/NV2 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 10/11/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4017 TCT/NV2
V/v nộp thuế GTGT, TNDN

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2003

 

Kính gửi: Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam

Trả lời công văn số 782/ĐS-TCKT ngày 09 tháng 10 năm 2003 của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam về việc “xin được tiếp tục thực hiện nghĩa vụ nộp Ngân sách theo công văn số 3866TCT/NV2 ngày 30 tháng 7 năm 1999”, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ quy định về việc đăng ký, kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế theo chế độ hiện hành;

- Căn cứ vào đặc điểm kinh doanh của các đơn vị thuộc khối vận tải đường sắt và đề nghị của Tổng Công ty Đường sát Việt Nam;

Tổng cục thuế đồng ý để Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam được tiếp tục thực hiện nghĩa vụ nộp Ngân sách Nhà nước theo tinh thần của công văn số 3866TCT-NV2 ngày 30 tháng 7 năm 1999 của Tổng cục thuế, cụ thể như sau: “... đơn vị phụ thuộc trong khối vận tải đường sắt được hạch toán riêng kết quả kinh doanh của các hoạt động dịch vụ khác, kê khai và nộp trực tiếp thuế GTGT, thuế TNDN tại các Cục thuế địa phương nơi đơn vị phụ thuộc đóng trụ sở”

Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam có trách nhiệm đôn đốc và hướng dẫn các đơn vị phụ thuộc trong ngành thực hiện kê khai, nộp thuế của các hoạt động dịch vụ khác theo đúng tinh thần trên.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4017 TCT/NV2 ngày 10/11/2003 của Tổng cục thuế về viêc nộp thuế GTGT, TNDN

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.878
DMCA.com Protection Status

IP: 54.172.221.7