Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 401/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng tài sản bị tổn thất do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 401/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 08/02/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 401/TCT-CS
V/v thuế GTGT tài sản bị tổn thất

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Định.

Trả lời công văn số 1685/CT-KTT ngày 30/9/2011 của Cục Thuế tỉnh Bình Định về việc thuế GTGT tài sản bị tổn thất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/ Tại điểm 1, mục IV, phần B Thông tư số 129/2011/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định: "Cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế khi bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ phải sử dụng hoá đơn GTGT Khi lập hoá đơn, cơ sở kinh doanh phải ghi đầy đủ, đúng các yếu tố quy định trên hoá đơn… Cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT khi bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ phải sử dụng hoá đơn bán hàng. "

Trường hợp doanh nghiệp bị tổn thất tài sản nhận tiền bồi thường của doanh nghiệp bảo hiểm thì không phải xuất hoá đơn do không phải là mua bán hàng hoá, dịch vụ. Nếu đã xuất hoá đơn thì đề nghị Cục Thuế hướng dẫn doanh nghiệp điều chỉnh lại.

2/ Thuế GTGT đối với tài sản, hàng hoá bị tổn thất: Về nội dung này, Tổng cục Thuế đã có công văn số 3551/TCT-CS ngày 06/10/2011 trả lời Cục Thuế tỉnh Hà Nam (bản photocopy đính kèm). Đề nghị Cục Thuế tỉnh Bình Định nghiên cứu công văn số 3551/TCT-CS nêu trên để thực hiện theo đúng quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết và căn cứ tình hình cụ thể để hướng dẫn, giải quyết theo đúng quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế – BTC;
- Website Tổng cục thuế;
- Lưu: VT, PC, CS(2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 401/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng tài sản bị tổn thất do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.487

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.253.106