Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4008 TC/TCT ngày 16/04/2004 của Bộ Tài chính về việc khấu trừ thuế GTGT

Số hiệu: 4008TC/TCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 16/04/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4008 TC/TCT
V/v Khấu trừ thuế GTGT

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2004

 

Kính gửi: 

- Công ty TNHH NMTB Huyndai Vinashin
 - Cục thuế tỉnh Khánh Hoà

Trả lời công văn số 0301201901- HVS ngày 19/12/2003 của Công ty TNHH NMTB Huyndai Vinashin (HVS), Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 89/1998/T-BTC ngày 27/06/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 28/1998/NĐ-CP ngày 11/05/1998 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế Giá trị gia tăng; Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động kinh doanh tại Việt Nam không thuộc các hình thức đầu tư theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; công văn số 7316 TC/TCT ngày 02/08/2001 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn khấu trừ thuế GTGT đầu vào của Công ty HVS thì:

- Bên Việt Nam (Công ty HVS) được khấu trừ Khoản thuế GTGT nhà thầu nước ngoài đã nộp.

- Trường hợp nhà thầu nước ngoài (Công ty HDEC) nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp như hướng dẫn tại Thông tư số 169/1998/TT-BTC và được Cục thuế tỉnh Khánh Hoà cho phép trực tiếp nộp thuế GTGT với cơ quan thuế (thay cho việc Công ty HVS khấu trừ và nộp thuế thay) thì căn cứ để Công ty HVS kê khai và khấu trừ thuế GTGT đầu vào là bản sao chứng từ nộp thuế GTGT của nhà thầu nước ngoài.

Đề nghị Cục thuế tỉnh Khánh Hoà kiểm tra và xác định số thuế GTGT nhà thầu nước ngoài (Công ty HDEC) đã nộp để làm căn cứ xác định số thuế GTGT đầu vào Công ty HVS được khấu trừ.

Bộ Tài chính trả lời để Cục thuế tỉnh Khánh Hoà biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 

 

TUQ. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH KT/ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4008 TC/TCT ngày 16/04/2004 của Bộ Tài chính về việc khấu trừ thuế GTGT

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.973
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.213.116