Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4004 TCT/NV7 ngày 06/11/2003 của Tổng cục thuế về việc chính sách thu tiền sử dụng đất

Số hiệu: 4004TCT/NV7 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 06/11/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4004 TCT/NV7
V/v chính sách thu tiền  sử dụng đất

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2003

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bình Dương

Trả lời Công văn số 3734/CT-NVT ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Cục thuế tỉnh Bình Dương hỏi về chính sách thu tiền sử dụng đối với đất được Nhà nước giao mà người sử dụng đất phải đền bù thiệt hại về đất, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 1, Mục I, phần B, Thông tư số 115/2000/TT-BTC ngày 11 tháng 12 năm 2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 38/2000/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2000 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất quy định mức thu tiền sử dụng đất khi được Nhà nước giao đất như sau:

“Người sử dụng đất được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao đất sử dụng vào mục đích quy định tại Khoản 1, Điều 2 của Nghị định số 38/2000/NĐ-CP và hướng dẫn tại Điểm 1, Mục III, phần A Thông tư này mà không phải đền bù thiệt hại về đất cho người có đất bị thu hồi thì phải nộp 100% tiền sử dụng đất.

Trường hợp phải đền bù thiệt hại về đất cho người có đất bị thu hồi thì số tiền sử dụng đất phải nộp ngân sách Nhà nước được trừ số tiền thực tế đã đền bù thiết hại về đất, nhưng mức trừ tối đa không quá 90% tiền sử dụng đất phải nộp ngân sách nhà nước.

Chi phí đền bù thiệt hại về đất (không kể tiền đền bù thiệt hại về hoa màu, tài sản trên đất, tiền hỗ trợ di chuyển tài sản và đời sống...) được xác định theo quy định tại Nghị định số 22/1998/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 1998 của Chính phủ về việc đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng”.

Theo quy định nêu trên, trường hợp người sử dụng đất phải đền bù thiệt hại về đất đối với người có đất bị thu hồi mà chi phí đền bù thiệt hại về đất đó (không kể tiền đền bù thiệt hại về hoa màu, tài sản trên đất...) được tính toán, xác định theo quy định của Nghị định số 22/1998/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 1998 của Chính phủ thì số tiền sử dụng đất phải nộp ngân sách Nhà nước đối với đất được giao của người sử dụng đất được trừ số tiền thực tế đã đền bù thiệt hại về đất tối đa của người sử dụng đất được trừ số tiền thực tế đã đền bù thiệt hại về đất tối đa không quá 90% tiền sử dụng đất phải nộp.

Trường hợp chi phí đền bù thiệt hại về đất không được tính toán, xác định theo quy định tại Nghị định số 22/1998/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 1998 của Chính phủ thì số tiền thực tế đã đền bù thiệt hại về đất này không được trừ vào số tiền phải nộp ngân sách Nhà nước (người sử dụng đất phải nộp 100% tiền sử dụng đất phải nộp).

Tổng cục thuế đề nghị Cục thuế tỉnh Bình Dương phối hợp với các ngành liên quan ở địa phương thực hiện chính sách thu tiền sử dụng đất đối với đất được Nhà nước giao mà phải đền bù thiệt hại về đất cho người có đất bị thu hồi theo đúng quy định của pháp luật.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4004 TCT/NV7 ngày 06/11/2003 của Tổng cục thuế về việc chính sách thu tiền sử dụng đất

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.008
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.24.41