Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3999 TCT/NV5 ngày 05/11/2003 của Tổng cục thuế về việc trả lời chính sách thuế

Số hiệu: 3999TCT/NV5 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 05/11/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3999 TCT/NV5
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2003

 

Kính gửi:

 - Công ty Liên doanh TNHH Việt Nam - Đan Mạch VIDAGIS
- Cục thuế thành phố Hà Nội

 

Trả lời công văn số 14/CV/2003 ngày 19 tháng 8 năm 2003 của Công ty Liên doanh TNHH Việt Nam - Đan Mạch VIDAGIS gửi kèm công văn số 31106/CT-HTr ngày 2 tháng 9 năm 2003 của Cục thuế thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn chính sách thuế. Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Vấn đề 1: Theo quy định tại Điểm 23, Mục II, Phần A Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2000; Mục I, Phần C Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động kinh doanh tại Việt Nam không thuộc các hình thức đầu tư theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam thì: phần mềm máy tính (bao gồm: sản phẩm phần mềm và dịch vụ phần mềm) của Công ty nước ngoài nhập khẩu dưới dạng đĩa CD xách tay vào Việt Nam, thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Công ty bán phần mềm vào Việt Nam là nhà thầu nước ngoài phải nộp thuế TNDN với thuế suất hoạt động dịch vụ theo quy định tại Thông tư 169/1998/TT-BTC nêu trên.

Trường hợp chương trình phần mềm này được chuyển giao theo Hợp đồng chuyển giao công nghệ phù hợp với các quy định của Pháp luật Việt Nam thì nhà thầu nước ngoài phải nộp thuế thu nhập bản quyền theo quy định.

- Theo Quy định tại Quyết định 149/2001/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2001 và Quyết định số 169/1999/QĐ-BTC ngày 30 tháng 12 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ: chương trình phần mềm nói trên nếu được sử dụng để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty thì được coi là tài sản cố định vô hình và được trích khấu hao theo quy định.

Vấn đề 2. Công ty phải thực hiện kê khai và nộp thuế GTGT theo quy định tại Mục II, III Phần C Thông tư số 122/200/TT-BTC nêu trên.

Vấn đề 3. Trường hợp Công ty vừa có sản phẩm phần mềm xuất khẩu và phần mềm cung cấp tiêu thụ nội địa, nếu hạch toán được riêng thuế đầu vào cho phần mềm xuất khẩu và phần mềm cung cấp tiêu thụ nội địa mà chưa có doanh thu xuất khẩu phần mềm, chưa có thuế GTGT đầu tư đối với phần mềm xuất khẩu, Công ty vẫn phải nộp Tờ khai thuế, trong đó có kê khai thuế GTGT đầu vào. Nêu trong 3 tháng liên tục trở lên mà Công ty có luỹ kế số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ lớn hơn số thuế đầu ra thì Công ty được xem xét hoàn thuế. Khi có phần mềm xuất khẩu, Công ty tiến hành làm thủ tục hoàn thuế GTGT đối với hàng xuất khẩu theo quy định tại Thông tư 122/2000/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2000 nêu trên.

Trường hợp không hạch toán riêng được thuế GTGT đầu vào được hoàn đối với sản phẩm phầm mềm xuất khẩu thì được phân bổ thuế GTGT đầu vào theo tỷ lệ phần trăm (%) doanh số của sản phẩm phần mềm xuất khẩu so với tổng doanh thu của hàng hoá dịch vụ bán ra. Việc phân bổ tạm tính theo tháng và quyết toán chính thức theo năm.

Tổng cục thuế trả lời để Công ty biết và liên hệ với Cục thuế để được hướng dẫn thực hiện.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3999 TCT/NV5 ngày 05/11/2003 của Tổng cục thuế về việc trả lời chính sách thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.580
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.64.30