Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3961 TCT/NV5 ngày 22/10/2002 của Bộ Tài chính - Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế thuế GTGT

Số hiệu: 3961TCT/NV5 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 22/10/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
 TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3961 TCT/NV5
V/v: hoàn thuế thuế GTGT

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2002

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Quảng Bình

Trả lời công văn số 1106CT/NV ngày 24/9/2002 của Cục thuế tỉnh Quảng Bình về việc hoàn thuế GTGT (GTGT) của các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn ODA có hóa đơn GTGT phát hành sau thời điểm thanh toán, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 và Thông tư số 41/2002/TT-BTC ngày 3/5/2002 của Bộ Tài chính, trường hợp dự án Bảo tồn và phát triển tài nguyên nông nghiệp tỉnh Quảng Bình là dự án sử dụng vốn ODA vay thuộc diện được Ngân sách Nhà nước đầu tư không hoàn trả, chủ dự án sẽ được hoàn lại thuế GTGT đã trả đối với hàng hóa và dịch vụ sử dụng cho dự án.

Căn cứ quy định tại Điểm 1.2c, Mục III và Điểm 5.12, Mục IV, Phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC thì đối với công trình xây dựng có thời gian kéo dài, việc thanh toán tiền thực hiện theo tiến độ hoặc theo khối lượng công việc hoàn thành bàn giao và cơ sở xây lắp phát hành hóa đơn GTGT theo các lần thanh toán. Khi quyết toán công trình xác định chính xác số tiền thanh toán, sẽ phát hành hóa đơn GTGT thanh toán nốt các khoản thừa, thiếu còn lại.

Do đó, trường hợp các Nhà thầu và các Nhà cung cấp Việt Nam phát hành hóa đơn GTGT thực hiện việc thanh toán dứt điểm công trình sau khi quyết toán thì Chủ đầu tư (hoặc Nhà thầu chính) ký hợp đồng được phép kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với các hóa n này theo quy định.

Trường hợp khi được thanh toán theo tiến độ hoặc khối lượng công việc hoàn thành bàn giao, các Nhà thầu và các Nhà cung cấp Việt Nam chưa phát hành hóa đơn GTGT nhưng đã kê khai nộp thuế, nay sau khi quyết toán phải phát hành hóa đơn GTGT thì phải ghi đủ thuế GTGT theo quy định, và không phải nộp thuế GTGT nữa nếu có đủ chứng từ chứng minh việc đã nộp thuế đối với phần doanh thu thu được này.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Quảng Bình biết và hướng dẫn các đơn vị thực hiện.

 

 

KT/ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Phạm Văn Huyến

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3961 TCT/NV5 ngày 22/10/2002 của Bộ Tài chính - Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế thuế GTGT

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.889
DMCA.com Protection Status