Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3954 TCT/NV7 ngày 22/10/2002 của Bộ Tài chính - Tổng cục Thuế về việc hạch toán doanh thu nhận trước của hoạt động cho thuê lại đất

Số hiệu: 3954TCT/NV7 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 22/10/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
 TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3954 TCT/NV7
V/v Hạch toán doanh thu nhận trước của hoạt động cho thuê lại đất

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2002

 

Kính gửi: Công ty cổ phần khu công nghiệp Tân Tạo.

Trả lời công văn số 303 /CV-CT-02 ngày 6/9/2002 của Công ty cổ phần khu công nghiệp Tân Tạo về việc: "Hạch toán doanh thu nhận trước của hoạt động cho thuê lại đất", Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Điểm 3e, Mục II, Phần B, Thông tư số 18/2002/TT-BTC ngày 20/2/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 26/2001/NĐ-CP ngày 4/6/2001 và Nghị định số 30/1998/NĐ-CP ngày 13/5/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp đã quy định:

"Đối với hoạt động cho thuê nhà, thuê tài sản, doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là số tiền thu từng kỳ theo hợp đồng. Trường hợp bên thuê trả trước cho nhiều năm thì doanh thu được tính phân bổ tương ứng theo thời gian thuê từng năm trả trước...".

Căn cứ quy định trên, doanh thu để tính thu nhập chịu thuế đối với hoạt động cho thuê lại đất là số tiền thu được từng kỳ theo hợp đồng cho thuê lại đất. Trường hợp bên thuê lại đất trả trước cho nhiều năm thì doanh thu được tính phân bổ tương ứng theo thời gian thuê từng năm trả trước.

Trong chính sách hiện hành không quy định việc hạch toán toàn bộ doanh thu nhận trước cho nhiều năm đối với hoạt động cho thuê tài sản (thuê đất) trong kỳ. Tổng cục thuế đề nghị Công ty cổ phần khu công nghiệp Tân Tạo thực hiện hạch toán doanh thu nhận trước của hoạt động cho thuê lại đất theo đúng chính sách quy định./.

 

 

KT/ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3954 TCT/NV7 ngày 22/10/2002 của Bộ Tài chính - Tổng cục Thuế về việc hạch toán doanh thu nhận trước của hoạt động cho thuê lại đất

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.366
DMCA.com Protection Status