Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3948 TCT/NV3 ngày 22/10/2002 của Bộ Tài chính - Tổng cục Thuế về việc thuế GTGT đối với hàng nhập khẩu đã tái xuất

Số hiệu: 3948TCT/NV3 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 22/10/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
 TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3948 TCT/NV3
V/v: thuế GTGT đối với hàng NK đã tái xuất

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2002

 

Kính gửi:

- Công ty TNHH Mitsuba Mtech Việt Nam
- Tổng cục Hải quan

 

Trả lời các công văn số 100/02/CV-MMVC tháng 5/2002, số 130/02/CV-MMVC ngày 24/6/2002 của Công ty TNHH Mitsuba Mtech Việt Nam về việc xin không thu thuế GTGT đối với lô hàng bánh đà nhập khẩu do nguyên nhân khách quan đã tái xuất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng; Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP của Chính phủ, Tổng cục Thuế đề nghị Tổng cục Hải quan chỉ đạo Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai kiểm tra lô hàng bánh đà của Công ty TNHH Mitsuba Mtech Việt Nam nhập khẩu theo các Tờ khai hàng nhập khẩu số 2601/NK/ĐTKD/BH ngày 2/5/2002, số 2644/NK/ĐTKD/BH, số 2645/02/NK/ĐTKD/BH ngày 3/5/2002 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai do nguyên nhân khách quan đã tái xuất theo các Tờ khai hàng xuất khẩu số 152/02/XK/TX/BH  ngày 16/5/2002, số 137/02/XK/TX/BH, số 138/02/XK/TX/BH ngày 7/5/2002 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai thì xử lý không thu thuế GTGT. Nếu đã nộp thì số thuế GTGT đã nộp ở khâu nhập khẩu được tính là số thuế GTGT đầu vào khi xác định số thuế GTGT phải nộp trong kỳ. Trường hợp doanh nghiệp có số thuế GTGT đầu vào lớn hơn số thuế GTGT đầu ra, cơ quan thuế sẽ thực hiện việc khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT đã nộp theo quy định tại phần D Thông tư số 122/2000/TT/BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Mitsuba Mtech Việt Nam được biết và thực hiện./.

 

 

KT/ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3948 TCT/NV3 ngày 22/10/2002 của Bộ Tài chính - Tổng cục Thuế về việc thuế GTGT đối với hàng nhập khẩu đã tái xuất

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.127
DMCA.com Protection Status